górne tło

Termomodernizacja Nowohuckiego Centrum Kultury z pozytywną oceną

Zrealizowana przez Zarząd Inwestycji Miejskich termomodernizacja trzech budynków Nowohuckiego Centrum Kultury przeszła przez gęste sito kontroli przeprowadzonej przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Projekt o wartości 4,5 mln zł dofinansowany był ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (ZIT).

Kontrola przeprowadzona w I kwartale br. dotyczyła wykonania zadania pod względem merytorycznym i finansowym. Weryfikowany był m.in. sposób realizacji projektu, przeprowadzono oględziny w NCK, sprawdzano dokumentację. Skontrolowano, czy wykonane przez ZIM Kraków poszczególne elementy inwestycji zostały zrealizowane zgodnie z wnioskami o dofinansowanie, a także, czy poniesione wydatki nie odbiegają od zasad wynikających z programu operacyjnego oraz zasad unijnych i krajowych. Weryfikowane były kwestie finansowe, księgowe i te dotyczące podatku VAT, a także obowiązki beneficjenta środków unijnych w zakresie informacji i promocji.

W informacji pokontrolnej stwierdza się m.in. że zadanie przeprowadzono „z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zaleceniami i procedurami przewidzianymi w ramach Programu oraz w sposób, który zapewnił prawidłową i terminową realizację projektu oraz osiągnięcie celów i wskaźników zakładanych we wniosku o dofinansowanie projektu”. Kontrola nie stwierdziła uchybień w zakresie poniesionych wydatków, a także w kwestii archiwizacji dokumentów czy działań promocyjno-informacyjnych. W informacji pokontrolnej zaznaczono też, że – zgodnie z regulaminem naboru wniosków do programu RPO WM – najpóźniej do roku od dnia zakończenia realizacji projektu przeprowadzona powinna zostać analiza które sprawdzi, czy zostały osiągnięte zakładane wartości związane z energooszczędnością.

Przypomnijmy, że zrealizowane w ubiegłym roku przez ZIM Kraków zadanie „Termomodernizacja NCK – poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i system zarządzania energią” polegało na wymianie oświetlenia na energooszczędne typu LED oraz montażu systemu inteligentnego zarządzania energią. Zmodernizowano instalację elektryczną i zamontowano nowe oświetlenie awaryjne. Wymieniono sufity dostosowując je do nowych opraw oświetleniowych. Zmodernizowano i dostosowano do obecnych przepisów instalację przeciwpożarową. Koszt modernizacji trzech budynków Nowohuckiego Centrum Kultury, o łącznej powierzchni 13 tys. metrów kwadratowych wyniósł ok. 4,5 mln zł.

Obecnie prowadzona jest także podobna kontrola dla drugiego z ubiegłorocznych termomodernizacyjnych zadań ZIM Kraków. Chodzi o inwestycję przeprowadzoną w Dworku Białoprądnickim.

Zadania termomodernizacyjne realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (ZIT).