górne tło

Nowe przepisy w parku kulturowym „Stare Miasto”

28 grudnia ubiegłego roku weszły w życie przepisy zmieniające dotychczasowe unormowania, które obowiązywały na terenie parku kulturowego „Stare Miasto”. Właściciele i zarządcy nieruchomości oraz użytkownicy obiektów i elementów zagospodarowania przestrzeni, zobowiązani są do dostosowania się do nowych przepisów w terminie trzech miesięcy od ich wejścia w życie. Zatem od 29 marca 2018 r. służby miejskie, przede wszystkim straż miejska, sprawdzają przestrzeganie tych regulacji.

Problemy, które wymagały odpowiedniej reakcji miasta, to m.in. nachalne rozdawanie ulotek informujących o ofercie klubów erotycznych i reklamowanie niektórych lokali i usług poprzez noszenie przez promotorów różnego rodzaju kostiumów i przebrań (np. motyle, kufel piwa, człowiek–lustro). Nowe przepisy mają również na celu ograniczenie uciążliwej, agresywnej emisji obrazów, dźwięków i światła do przestrzeni publicznej. Chodzi tu np. o umieszczone w witrynach wyświetlacze LCD i LED czy głośniki emitujące dźwięk. Negatywnie na wizerunek centrum wpływa również podświetlanie okien na kondygnacjach powyżej parteru światłem o jaskrawych barwach, co dotyczy zwłaszcza lokali, w których działalność prowadzą nocne kluby. Wszystkie te działania, jako negatywnie wpływające na historyczny krajobraz kulturowy, zostały zakazane.

Skończy się też handel góralskimi ciupagami czy szalikami Bayernu Monachium, oferowanymi na ruchomych stoiskach z pamiątkami. W handlu obwoźnym dopuszczono tylko sprzedaż certyfikowanych obwarzanków krakowskich, pamiątek związanych z Krakowem i jego tradycją, oraz – jako powrót do tejże tradycji – kasztanów jadalnych. Miasto zamierza też zadbać o przeszklenia witryn i okien, które nazbyt często i z błahych powodów są zalepiane i zamalowywane, a nie taką funkcję powinny spełniać. Ograniczanie transparentności przeszkleń będzie dopuszczalne tylko w określonych przypadkach, np. na czas trwania remontu. Z kolei regulacje dotyczące ogrodzeń ogródków gastronomicznych mają na celu zapobieganie niekontrolowanemu rozrostowi niektórych z nich w godzinach wieczornych i nocnych, co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa. Zdarza się bowiem, że na jezdniach pojawiają się krzesła, a nawet stoliki kawiarniane.

Nowe przepisy wprowadzają również ograniczenia działalności usługowej w zakresie przewozu osób na terenie parku ulturowego. Tego typu działalność będzie dopuszczona tylko przy wykorzystaniu pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym, czyli popularnych meleksów, pojazdów zaprzęgowych, czyli dorożek, publicznego transportu zbiorowego, czyli autobusów i tramwajów oraz taksówek.

 

Regulacje dotyczące meleksów obejmują zarówno wymagania dotyczące ich wyglądu i kolorystyki, jak i warunków technicznych, jakie muszą spełniać te pojazdy. Ponadto ich liczba będzie ograniczona do 70 sztuk. Od 29 marca przewozy osób przy wykorzystaniu meleksów powinny odbywać się po ulicach wskazanych w uchwale o parku Kulturowym (załącznik nr 2). Warunki techniczne i wizualne dotyczące meleksów zaczną obowiązywać po rozstrzygnięciu konkursu na świadczenie usług przewozu osób pojazdami wolnobieżnymi na obszarze parku kulturowego. Obecnie trwa zbieranie ofert w konkursie, a ostateczny termin ich przyjmowania upłynie 11 kwietnia br. Nowe przepisy dotyczą również segwayów, które będą mogły być wypożyczane tylko do wykorzystania podczas zorganizowanych wycieczek z przewodnikiem, w grupach do 10 uczestników.

Wszystkie nowe zakazy i ograniczenia mają pomóc w zapewnieniu jeszcze większej ochrony dla unikatowego krajobrazu zabytkowego centrum Krakowa, docenionego przez wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanego za pomnik historii.

Podkreślenia wymaga, że przepisy obowiązujące na terenie parku kulturowego są prawem miejscowym, a ich naruszenie jest wykroczeniem zagrożonym karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywną (art. 112 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – Dz.U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.).

Z treścią uchwały o parku kulturowym można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa.

Informacje o zasadach prowadzenia działalności na terenie Starego Miasta zostały zamieszczone również na oficjalnej stronie internetowej miasta.

 

Park kulturowy „Stare Miasto”: ulice z dopuszczonym przewozem osób przy wykorzystaniu pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym:

 

 

Ulice z dopuszczonym przewozem osób pojazdami wolnobieżnymi