górne tło

Tańczę w Krakowie

Celem programu, jest angażowanie dzieci głównie z klas pierwszych krakowskich szkół podstawowych do nauki podstaw oraz doskonalenia umiejętności tańca. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne i dobrowolne. Bezpłatne zajęcia odbywają się cyklicznie, o stałych godzinach, na terenie szkoły, do której uczęszcza dziecko. Program pilotażowo rozpoczął się we wrześniu 2017 r. Rekrutacja odbywa się poprzez zgłoszenia mailowe szkół do realizatora. Realizatorem programu jest Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Wschód".