górne tło

Współpraca z Małopolskimi i Krakowskimi Okręgowymi Związkami Sportowymi

Działania podejmowane przez Miasto Kraków mają na celu nieustające rozwijanie różnorodnej oferty sportowej skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży. W tym celu przystąpiło również do współpracy z Małopolskimi i Krakowskimi Okręgowymi Związkami Sportowymi. Celem współpracy, podobnie jak w przypadku współpracy z Polskimi Związkami Sportowymi, jest wzajemne, lokalne wspieranie swoich działań zmierzających do wspólnej realizacji inicjatyw sportowo-rekreacyjnych oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych form zorganizowanej systematycznej aktywności fizycznej.

 1. W dniu 10 marca 2017 roku w Krakowie zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa a Krakowskim Okręgowym Związkiem Koszykówki reprezentowanym przez Prezesa KOZKosz Pana Zdzisława Kassyka i Sekretarza Zarządu Pana Czesława Kaim.
  Treść porozumienia
 2. W dniu 20 lutego 2018 roku w Krakowie zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa a Małopolskim Związkiem Piłki Siatkowej reprezentowanym przez Prezesa Pana Andrzeja Lemka i Wiceprezesa Pana Dariusza Pomykalskiego.
  Treść porozumienia
 3. W dniu 15 lutego 2018 roku w Krakowie zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa a Małopolskim Związkiem Piłki Ręcznej reprezentowanym przez Prezesa Pana Zbigniewa Gorączko i Skarbnika Panią Teresę Pach
  Treść porozumienia
 4. W dniu 26 lutego 2018 roku w Krakowie zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa a Małopolskim Związkiem Szachowym reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pana Jana Kusinę.
  Treść porozumienia
 5. W dniu 6 kwietnia 2018 roku w Krakowie zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Małopolskim Okręgowym Związkiem Narciarskim reprezentowanym przez Prezesa Pana Macieja Trzcińskiego i Sekretarza Piotra Słomińskiego.
  Treść porozumienia
 6. W dniu 26 marca 2019 roku w Krakowie zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Małopolskim Związkiem Kajakowym reprezentowanym przez Prezesa Krzysztofa Racułta i Wiceprezes Jolantę Kwintę.
  Treść porozumienia
 7. W dniu 27 lipca 2020 roku w Krakowie zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa a Małopolskim Związkiem Stowarzyszeń Kultury Fizycznej  reprezentowanym przez Prezesa Zarządu MZSKF Pana Jerzego Janczy.
  Treść porozumienia