górne tło

Wykresy dotyczące stanu akustycznego środowiska

 

Wyk.1. Powierzchnia miasta eksponowana na hałas drogowy LDWN

 

Powierzchnia miasta eksponowana na hałas drogowy - wskaźnik LDWN

Wyk.2. Powierzchnia miasta eksponowana na hałas drogowy LN

 

Powierzchnia miasta eksponowana na hałas drogowy - wskaźnik LN

Wyk.3. Powierzchnia miasta eksponowana na hałas tramwajowy LDWN

 

Powierzchnia miasta eksponowana na hałas tramwajowy - wskaźnik LDWN

Wyk.4. Powierzchnia miasta eksponowana na hałas tramwajowy LN

 

Powierzchnia miasta eksponowana na hałas tramwajowy - wskaźnik LN

Wyk.5. Powierzchnia miasta eksponowana na hałas kolejowy LDWN

 

Powierzchnia miasta eksponowana na hałas kolejowy - wskaźnik LDWN

Wyk.6. Powierzchnia miasta eksponowana na hałas kolejowy LN

 

Powierzchnia miasta eksponowana na hałas kolejowy - wskaźnik LN

Wyk.7. Powierzchnia miasta eksponowana na hałas przemysłowy LDWN

 

Powierzchnia miasta eksponowana na hałas przemysłowy - wskaźnik LDWN

Wyk.8. Powierzchnia miasta eksponowana na hałas przemysłowy LN

 

Powierzchnia miasta eksponowana na hałas przemysłowy - wskaźnik LN

Wyk.9. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy LDWN

 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy - wskaźnik LDWN

Wyk.10. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy LN

 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy - wskaźnik LN

Wyk.11. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas tramwajowy LDWN

 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas tramwajowy LDWN

Wyk.12. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas tramwajowy LN

 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas tramwajowy LN

Wyk.13. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas kolejowy LDWN

 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas kolejowy LDWN

Wyk.14. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas kolejowy LN

 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas kolejowy LN

Wyk.15. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas przemysłowy LDWN

 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas przemysłowy LDWN

Wyk.16. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas przemysłowy LN

 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas przemysłowy LN

Wyk.17. Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hałas drogowy LDWN

 

Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hałas drogowy - wskaźnik LDWN

Wyk.18. Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hałas drogowy LN

 

Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hałas drogowy - wskaźnik LDWN

Wyk.19. Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hałas tramwajowy LDWN

 

Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hałas tramwajowy LDWN

Wyk.20. Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hałas tramwajowy LN

 

Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hałas tramwajowy LN

Wyk.21. Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hałas kolejowy LDWN

 

Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hałas kolejowy LDWN

Wyk.22. Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hałas kolejowy LN

 

Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hałas kolejowy LN

Wyk.23. Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hałas przemysłowy LDWN

 

Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hałas przemysłowy LDWN

Wyk.24. Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hałas przemysłowy LN

 

Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hałas przemysłowy LN

Wyk.25. Liczba osób narażonych na hałas drogowy przekraczający dopuszczalne poziomy hałasu LDWN

 

 Liczba osób narażonych na hałas drogowy przekraczający dopuszczalne poziomy hałasu LDWN

Wyk.26. Liczba osób narażonych na hałas drogowy przekraczający dopuszczalne poziomy hałasu LN

 

Liczba osób narażonych na hałas drogowy przekraczający dopuszczalne poziomy hałasu LN

Wyk.27. Liczba osób narażonych na hałas tramwajowy przekraczający dopuszczalne poziomy hałasu LDWN

 

Liczba osób narażonych na hałas tramwajowy przekraczający dopuszczalne poziomy hałasu LDWN

Wyk.28. Liczba osób narażonych na hałas tramwajowy przekraczający dopuszczalne poziomy hałasu LN

 

Liczba osób narażonych na hałas tramwajowy przekraczający dopuszczalne poziomy hałasu LN

Wyk.29. Liczba osób narażonych na hałas kolejowy przekraczający dopuszczalne poziomy hałasu LDWN

 

 Liczba osób narażonych na hałas kolejowy przekraczający dopuszczalne poziomy hałasu LDWN

Wyk.30. Liczba osób narażonych na hałas kolejowy przekraczający dopuszczalne poziomy hałasu LN

 

Liczba osób narażonych na hałas kolejowy przekraczający dopuszczalne poziomy hałasu LN

Wyk.31. Liczba osób narażonych na hałas przemysłowy przekraczający dopuszczalne poziomy hałasu LDWN

 

Liczba osób narażonych na hałas przemysłowy przekraczający dopuszczalne poziomy hałasu LDWN

Wyk.32. Liczba osób narażonych na hałas przemysłowy przekraczający dopuszczalne poziomy hałasu LN

 

Liczba osób narażonych na hałas przemysłowy przekraczający dopuszczalne poziomy hałasu LN