górne tło

Nowohucka ARTzona promuje wolontariat

Młodzieżowe Centrum Wolontariatu „Ekipa Dobra” to innowacyjny projekt nowohuckiej ARTzony, który ma wzmocnić potencjał społeczny młodzieży, w tym przygotować młodych ludzi do działalności wolontaryjnej w instytucjach kultury i aktywności na rzecz społeczności lokalnej. Program obejmuje trzy warsztaty liderskie dla młodych w wieku 11–14 lat, zakończone finałem w postaci małej kampanii promującej wolontariat. Wstęp jest wolny.

Program pilotażowy składa się z trzech warsztatów liderskich i twórczych oraz finału, podczas którego zaprezentowany zostanie efekt miesięcznej pracy. W ramach warsztatów głównych młodzież zapozna się z prawami i obowiązkami wolontariusza, aspektami prawnymi i społecznymi oraz wzmocni swoje kompetencje.

Wydarzeniem dodatkowym jest „Rodzinna sobota z wolontariatem”, podczas której odbędą się warsztaty stolarskie. Tematem spotkania będzie „Szafa wolontariusza” promująca bezinteresowne zaangażowanie w pomoc innym, którą uczestnicy wykonają wspólnymi siłami. Finałem projektu będzie kampania lokalna, prezentowana w ARTzonie, która promować będzie idee wolontariatu. Podczas wydarzenia dla uczestników warsztatów zaplanowana zostanie gra sprawdzająca ich wiedzę o wolontariacie z upominkami i dyplomami wręczonymi z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Terminy spotkań: 24 listopada oraz 1 i 8 grudnia, godz. 15.00–17.00.
Miejsce: ARTzona, Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida KN, os. Górali 4.

Program:

Szczegółowe informacje: ARTzona Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, os. Górali 4, 31-959 Kraków, tel. 12 644 38 98, artzona@okn.edu.pl.