górne tło

Eksperci dzielili się wiedzą w Miejskim Centrum Dialogu

Przez cały październik w Miejskim Centrum Dialogu, Krakowskim Parku Technologicznym, Uniwersytecie Dzieci oraz Jagiellońskim Centrum Innowacji dwunastu ekspertów z firmy IBM pracowało nad przygotowaniem rekomendacji pozwalających na wykorzystanie najnowszych technologii i najlepszych praktyk w prowadzeniu projektów, realizowanych przez te organizacje. Przedsięwzięcie odbyło się w ramach realizowanego przez IBM bezpłatnego programu „IBM Corporate Service Corps”.

W trakcie miesięcznego wolontariatu eksperci IBM z takich krajów jak Stany Zjednoczone, Brazylia, Japonia, Indie, Chiny, Meksyk i Kenia, zdefiniowali kluczowe wyzwania stojące przed organizacjami, z którymi współpracowali. Obejmowały one m.in. aktywizację mieszkańców w celu zwiększenia ich udziału w konsultacjach społecznych, wykorzystanie nowych technologii w zarządzaniu organizacją i komunikacją, zwiększenie rozpoznawalności organizacji oraz wykorzystanie rozwiązań IT w edukacji.


Raporty z rekomendacjami poszczególnych grup wolontariuszy, stanowiący efekt ich miesięcznych prac, zostały przedstawione 27 października podczas spotkania podsumowującego w Miejskim Centrum Dialogu.

„IBM Corporate Service Corps” to program, w ramach którego najlepsi pracownicy IBM zostają oddelegowani na miesięczne misje, podczas których mają wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, aby pomóc w rozwoju lokalnym samorządom, organizacjom i firmom. W ramach „Corporate Service Corps”, IBM współpracuje z organizacją pozarządową PYXERA Global, odpowiedzialną za wybór danego miejsca, organizację przyjazdu i pracy wolontariuszy podczas pobytu w danej lokalizacji. Pracownicy działają w międzynarodowych grupach, dzięki czemu uczą się współpracy międzykulturowej, poznają również kulturę danego kraju i regionu. Do tej pory w Polsce, pracownicy IBM byli zaangażowani w wolontariat pracowniczy m.in. w Katowicach, Łodzi, Lublinie i Gliwicach.