górne tło

Szkoła na os. Gotyk: wkrótce umowa na budowę

Znalazły się dodatkowe pieniądze na budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na osiedlu Gotyk. Radni przegłosowali propozycję, wniesioną przez prezydenta Krakowa, dotyczącą zmian w Wieloletnim Planie Finansowym, zwiększając środki na to zadanie o 10 mln zł.

Znika ostatnia przeszkoda w zawarciu umowy na zaprojektowanie i wybudowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na osiedlu Gotyk. Radni przegłosowali zmiany w Wieloletnim Planie Finansowym, zwiększając środki na to zadanie o 10 mln zł.

Przypomnijmy, że w przetargu organizowanym przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie wpłynęła tylko jednak oferta, złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD SA w Katowic. Jej wartość przekracza zaplanowane wcześniej środki.

– Wiemy jak oczekiwana przez mieszkańców jest szkoła i przedszkole na tym osiedlu. W najbliższym czasie będziemy chcieli podpisać umowę z firmą, która jako jedyna zgłosiła się do przetargu – mówi Janina Pokrywa, dyrektor ZIM.

Nowy zespół ma powstać przy ulicy Meiera. Będzie to budynek o funkcji przedszkolnej i szkolnej na poziomie szkoły podstawowej dla około 500 dzieci.

Od strony południowej kompleksu znajdzie wyjście bezpośrednio z sal przeznaczonych dla przedszkolaków. Od strony zachodniej przewidziano miejsce na plac zabaw oraz boisko o wymiarach 20x30 m. W północnej i wschodniej części będzie wewnętrzny układ komunikacyjny wraz z 28 miejscami postojowymi,w tym trzy dla osób niepełnosprawnych.

W ramach zadania przewidziano również aulę, bibliotekę, salę komputerową, sale zajęć ruchowych, salę gimnastyczną oraz zaplecze kuchenne. Zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu, na działce, gdzie powstanie budynek szkoły i przedszkola nasadzona będzie zieleń niska.