górne tło

Zdrowa pomoc, czyli 4. KrwioBIEG Kraków

Już po raz czwarty Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża organizuje KrwioBIEG Kraków, który odbędzie się dziś, 7 października. Celem inicjatywy sportowej jest propagowanie honorowego krwiodawstwa i zbieranie funduszy na jego rozwój. Równolegle do biegu planowana jest w tym dniu akcja poboru krwi.

- Udział w akcji będzie przejawem solidarności społecznej - tym cenniejszej, że nie tylko deklarowanej, a potwierdzonej bardzo konkretnym działaniem: uczestnictwem bądź oddaniem krwi – mówi Małgorzata Pyka, dyrektor MOO PCK. Swój apel kierujemy zarówno do profesjonalistów z branży sportowej, amatorów, jak i do każdego, komu bliskie są propagowanie honorowego krwiodawstwa i świadomość, że tylko dzięki krwiodawcom, którzy z dobroci serca dzielą się cząstką siebie, możliwe jest codzienne ratowanie ludzkiego życia i zdrowia.

Trasa biegu prowadzi spod Wawelu (bulwar Czerwieński), bulwarami wzdłuż prawego i lewego brzegu Wisły. Uczestnicy przebiegają się z jednej strony Wisły na drugą, najpierw przez most Dębnicki, a potem przez Kładkę Ojca Bernatka. Bieg składa się z dwóch pętli, każda 5000 m. Bieg można zakończyć po jednym okrążeniu (5 km) lub kontynuować całą trasę (2 pętle - 10 km). Ponadto, organizator zaplanował biegi dziecięce na 500 m i 1000 m oraz marszobieg z kijkami nordic walking dla osób powyżej 55 roku życia na 5 km.

Biegacze otrzymają pakiet startowy w postaci: medalu, pamiątkowej koszulki, numeru startowego, wody oraz dodatkowych niespodzianek ufundowanych przez sponsorów.

Szczegółowe opisy pakietów oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie: www.krwiobiegkrakow.pl lub na Facebooku.