górne tło

Ekologiczne filmy edukacyjne w autobusach miejskich

Ruszył projekt edukacyjny przygotowany przez Fundację Dzika Klinika - Centrum Pomocy dla Dzikich Zwierząt pt: „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych - platforma edukacyjna – III edycja”. W jego ramach w autobusach komunikacji miejskiej będą wyświetlane specjalne filmy edukacyjno-informacyjne. Przewidziane są także warsztaty dla przedszkolaków i młodzieży szkolnej.

Cele projektu

Projekt jest kontynuacją działań edukacyjnych prowadzonych od dwóch lat przez fundację. Głównym celem zadania jest zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, uwrażliwienie na problematykę zaniku różnorodności biologicznej oraz zachęcenie do aktywności na polu ochrony przyrody i ekosystemów zurbanizowanych, m.in. poprzez dbałość o środowisko oraz pomoc dzikim zwierzętom gatunków chronionych (reagowanie w sytuacji napotkania zwierzęcia potrzebującego pomocy).

Działanie realizowane jest poprzez nagranie filmów edukacyjno-informacyjnych, które są wyświetlane w autobusach komunikacji miejskiej na nośnikach BUS TV, zaś dłuższe ich wersje zostały udostępnione na stronie internetowej fundacji. Elementem projektu jest również przeprowadzenie cyklu bezpłatnych warsztatów dla przedszkolaków i młodzieży szkolnej. Wydrukowana zostanie również darmowa broszura informacyjna „Znalazłem dzikie zwierze – Co robić?”, która zostanie rozkolportowana do różnych instytucji (lokalnych bibliotek publicznych, urzędów gminnych, lecznic weterynaryjnych czy sklepów zoologicznych). Miejscem realizacji projektu jest Kraków i okoliczne gminy.

Dzikie zwierzęta w mieście

Główną przyczyną zaniku różnorodności biologicznej jest obecnie negatywny wpływ człowieka na zasoby przyrodnicze. Rozrost osiedli ludzkich powoduje coraz większą fragmentację i zmniejszenie powierzchni dostępnych dla zwierząt siedlisk. Z drugiej strony wiele gatunków dzikich zwierząt wnika do miast tj. ulega antropogenizacji.

Taka sytuacja skutkuje wzrostem liczby dzikich zwierząt poszkodowanych wskutek działalności człowieka. Mieszkańcy Krakowa znajdujący ranne zwierzę często chcą, lecz zupełnie nie wiedzą jak działać w takim przypadku. Nie wiedzą również gdzie szukać pomocy. Nie istnieje jak dotąd żadna platforma informacyjna dla ludzi, którzy chcą pomóc dzikim zwierzętom i zwiększyć swoją wiedzę w kwestii ochrony bioróżnorodności ekosystemów zurbanizowanych. Skutkuje to często zbyt późną interwencją.

Ponadto, obserwuje się wciąż bardzo niską świadomość i wrażliwość społeczeństwa na współczesne problemy ochrony przyrody oraz małą chęć niesienia pomocy ze względu na niewiedzę i lęk przed: kontaktem z dzikim zwierzęciem, uszkodzeniem zwierzęcia, atakiem zwierzęcia, zarażeniem chorobą itp. Z drugiej strony, spotykany jest też problemem nadgorliwych mieszkańców, którzy chcą interweniować niepotrzebnie, nie znając biologii dzikich zwierząt (sztandarowym przykładem jest zabieranie z otoczenia i opieka nad podlotami- młodymi ptakami gniazdowników uczącymi się latać, będącymi pod opieką rodziców).

W autobusach emitowanych jest pięć filmów edukacyjnych:

Filmy są dostępne także w internecie na stronie internetowej www.dzikaklinika.com.

Nieodpłatne warsztaty edukacyjne

Fundacja Dzika Klinika zaprasza szkoły podstawowe i przedszkola do wzięcia udziału w projekcie, w ramach którego, przeprowadzone będą bezpłatne zajęcia z edukacji ekologicznej dla dzieci. Zajęcia dotyczą występowania dzikich zwierząt na terenie miasta Krakowa. Organizatorzy opowiadają dzieciom o zagrożeniach, jakie czyhają na dzikie zwierzęta w mieście oraz wskazujemy, jak można pomóc dzikim zwierzętom i dlaczego są one pożyteczne. Zwracają dzieciom uwagę na to, jak ważne jest zachowanie własnego bezpieczeństwa przy spotkaniu z dzikim zwierzęciem.

Zgłoszenia należy kierować drogą mailową na adres dzika.klinika@op.pl, podając w zgłoszeniu:

Zaproszenie ważne jest do 25 października 2017 r. Liczba miejsc ograniczona.

Działanie jest współfinansowane przez Urząd Miasta Krakowa oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.