górne tło

Eko-logiczni

Projekt edukacyjny Miasta Krakowa współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Projekt jest skierowany do uczniów krakowskich szkół podstawowych i szkół z oddziałami gimnazjalnymi oraz dzieci z samorządowych przedszkoli.

Uczestnicy projektu:

ok. 100 uczniów z 25 szkół

ok. 250 dzieci z 10 przedszkoli

 

Termin realizacji: wrzesień – październik 2018 r.

Łączna wnioskowana wartość projektu: 87 557,50 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW: 50 000,00 zł.

Wartość zrealizowanego projektu: 74 101,31 zł (93 557,50 zł), w tym dofinansowanie z WFOŚiGW: 49 594,09 zł (netto).

Logo Krakow_C_rgb.jpg      logo-25lat-wersja-pelna-150dpi-RGB.jpg

 

Projekt dotyczy działań z zakresu edukacji ekologicznej, a jego główne cele to:

Projekt "Eko-logiczni" to:

  1. Wykłady, warsztaty i laboratoria, które odbędą się w Zespole Szkół Chemicznych, dotyczące problemu zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody, w trakcie których przedstawione zostaną  sposoby ochrony środowiska. Uczniowie zagrają w gry dydaktyczne z zastosowaniem TIK i przeprowadzą laboratoryjne badania jakości elementów ekosystemu.
  2. Zajęcia terenowe w Ekologicznej Spalarni Odpadów w Krakowie - zajęcia w formie ścieżki edukacyjnej dotyczącej prawidłowej gospodarki odpadami, segregacji śmieci, skutków oddziaływania odpadów na środowisko naturalne.
  3. Edukacja ekologiczna przez zabawę dla dzieci przedszkolnych - gry i zabawy oraz minidoświadczenia: wulkan chemiczny, baloniki samonadmuchujące się, magiczne obrazki, zasada działania płuc – proces oddychania i in.
  4. Kampania informacyjno-promocyjna mająca na celu zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zainteresowanie ich tematyką ochrony i poprawy jakości elementów ekosystemu, aktywizację działań i postaw proekologicznych.

Szczegółowe informacje na temat jakości powietrza na terenie Krakowa i Małopolski można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.

 

KONKURSY W RAMACH PROJEKTU „Eko-logiczni”

WYNIKI KONKURSÓW - PRZEDSZKOLA I SZKOŁY

 

Informacje i materiały promocyjne dotyczące projektu można znaleźć:

- w magazynie "Kraków.pl", nr 10 (221) z 30 maja 2018 r., nr 14 (225) z 5 września 2018 r., nr 15 (226) z 19 września 2018 r.

- na portalu Interia, w dziale Fakty - od 4 września 2018 r. (artykuł "Eko-logiczni - edukacja ekologiczna Miasta Krakowa").

- na Portalu Edukacyjnym i na portalu Magiczny Kraków.

Podsumowanie projektu na portalu Magiczny Kraków.

 

SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE PROJEKT "EKO-LOGICZNI"

12 października 2018 r. w Sali Obrad im. Stanisława Wyspiańskiego Urzędu Miasta Krakowa odbyło się seminarium podsumowujące projekt "Eko-logiczni". Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa, wygłosił z tej okazji przemówienie, w którym przypomniał o działaniach Urzędu wpływających na poprawę jakości powietrza w mieście i podjął temat wartości nauki przez zabawę. Wręczył również dyplomy i nagrody laureatom konkursów i testu wiedzy. Następnie pani Elżbieta Ramatowska, Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych, dokonała podsumowania projektu, które zakończyła  pokazem filmu z zajęć z dziećmi przedszkolnymi, a zespoły uczniowskie ze Szkoły Podstawowej nr 1,  Szkoły Podstawowej nr 61 i Szkoły Podstawowej nr 111 zaprezentowały swoje prace konkursowe, wspierając wystąpienia odpowiednimi rekwizytami, takimi jak np. zielistka. Oficjalną część seminarium zakończyło wręczenie dyplomów pozostałym uczestnikom projektu „Eko-logiczni”.

 

 

ekolekcje-rekrutacja

ekolekcje-warsztaty

ekolekcje-edukacja przez zabawe