górne tło

Zasiedzenia, nowe prawo wodne i śmieciowe

Mimo okresu wakacyjnego radni nie próżnują. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider złożył sporo interpelacji. Pierwsza z nich dotyczy potencjalnych skutków wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie przyłączy wodociągowych. Radny prosi o przedstawienie tych skutków oraz, jakie będą miały konsekwencje dla mieszkańców.

W kolejnych interpelacjach radny Kośmider prosi o przedstawienie skutków wprowadzenia ustaw: nowego prawa śmieciowego i prawa wodnego. Przewodniczący Kośmider prosi również o informacje na temat podjętych działań na przestrzeni ostatnich 10 lat w celu przeciwdziałania zasiedzenia nieruchomości będących własnością Miasta.

Przewodniczący Kośmider zabrał głos także w sprawie Parku Kulturowego Stare Miasto, a właściwie jednego z przepisów, stanowiących o zakazie używania wzmacniaczy akustycznych. Apeluje, by nie zabraniać używania tego sprzętu wszystkim, ponieważ wiele solistów występujących w centrum miasta ma piękny głos, a bez wzmacniaczy stają się niesłyszalni.

W kolejnej interpelacji Przewodniczący RMK pyta prezydenta jak będą wyglądały konsultacje społeczne w sprawie zmiany funkcjonowania i zmiany nazwy Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, oraz jaki będzie ich harmonogram.

Radny prosi też o możliwość rozważenia udrożnienia ścieżki pieszo-rowerowej w rejonie Grzegórzek – Dąbia. Sprawa jest o tyle istotna, że chodzi o 20 metrów, dzięki którym z wałów będzie można bezpiecznie zjechać w al. Pokoju. Tym samym możliwy będzie przejazd z Tyńca do Huty.

Bogusław Kośmider zwraca także uwagę na utrudnienia w ruchu drogowym w okolicach Wawelu spowodowane tłumami turystów. Tłumy przechodzące przez ulice: Podzamcze czy Kanoniczą blokują przejazdy. Tworzą się korki, rośnie niezadowolenie mieszkańców. Radny prosi o rozważenie możliwości postawienia tam strażnika miejskiego regulującego płynnie ruch drogowy.

Interpelacje radnych oraz odpowiedzi na nie dostępne są na stronie: www.bip.krakow.pl.