górne tło

Przystanek SKA na Prądniku Czerwonym coraz bliżej

Rozpoczęły się prace nad opracowaniem projektu koncepcyjnego i budowlanego dotyczącego budowy przystanku kolejowego Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Kraków Prądnik Czerwony. Działania zostały zainicjowane przez Gminę Miejską Kraków.

Umowa na realizację zadania została podpisana 14 czerwca tego roku. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, planowany termin odbioru wyznaczono na drugą połowę 2018 roku.

Powstanie nowego przystanku osobowego Kraków Prądnik Czerwony przyczyni się do poprawy oferty komunikacji zbiorowej i umożliwi mieszkańcom korzystanie z Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. W połączeniu z planowanym parkingiem P+R inwestycja ta powinna przyczynić się do zmniejszenia natężenia ruchu drogowego i poprawy jakości powietrza. Przystanek Kraków Prądnik Czerwony razem z planowanym przystankiem SKA Kraków os. Piastów będą ważnymi węzłami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w północnej części miasta.

W ramach działań zainicjowanych przez Miasto podmioty biorące udział w projekcie zobowiązane są do opracowania wariantowej koncepcji przystanku SKA Kraków Prądnik Czerwony, przeprowadzenia konsultacji społecznych, uzyskania niezbędnych opinii do opracowania, uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzyskania ostatecznej decyzji lokalizacyjnej, opracowanie projektu budowlanego dla wynikowego wariantu koncepcji, uzyskania ostatecznej decyzji ZRID, uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, przygotowania materiałów przetargowych dla realizacji inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Warto zaznaczyć, że Miasto popiera rozwój Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie Krakowa, dlatego już realizuje inwestycje przystankowe z wykorzystaniem środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, które są w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego. Miasto zleciło w ostatnich tygodniach przygotowanie studium wykonalności dla rozwoju SKA w Krakowie. Opracowanie, które będzie gotowe jesienią, ma odpowiedzieć na pytanie, gdzie powinny powstać nowe przystanki kolejowe w Krakowie i jaki będzie szacowany koszt takiego projektu.