górne tło

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia

I edycja festiwalu odbyła się w 2008 roku.

Boska Komedia to święto teatru, w którym najlepsze polskie przedstawienia prezentowane są w pierwszym polskim „showcase” z prawdziwego zdarzenia. Obok przeglądu spektakli polskich, walczących o tytuł najlepszego przedstawienia ostatniego roku oraz o statuetkę Boskiego Komedianta, występują tu również zagraniczne grupy teatralne, a festiwalowi towarzyszą spotkania z filozofami, teoretykami teatru i krytykami.

Do wyboru spektakli, które znalazły się w przeglądzie współczesnego teatru polskiego, zapraszani są najwybitniejsi polscy krytycy teatralni, dziennikarze i recenzenci. Dzięki ich wyborom na największych krakowskich scenach goszczą najlepsze spektakle danego sezonu, a o tym, do kogo trafi statuetka Boskiego Komedianta, decyduje niezależne, międzynarodowe jury.

Dyrektor artystyczny Boskiej Komedii Bartosz Szydłowski mówił jeszcze przed rozpoczęciem tego projektu: „Chciałbym, aby zawrzało, aby nasi goście poczuli, że życie teatralne tętni w Krakowie i po stronie sceny, i po stronie widowni. Jestem pewny, że przez tych kilka grudniowych dni to właśnie teatr narzuci styl życia w naszym mieście.” Reakcja publiczności i krytyki po dwóch edycjach festiwalu świadczy o tym, że ten cel udało się spełnić.

Dyrektor Artystyczny: Bartosz Szydłowski
Organizator: Krakowskie Biuro Festiwalowe

Więcej na: www.boskakomedia.pl