górne tło

Nowa strona oraz nowe procedury

Radni z Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza chcą, by stworzona została strona internetowa, na której zostałyby zebrane wszystkie analizy, wyniki badań i raporty dotyczące środowiska i powietrza w Krakowie. Podczas posiedzenia komisji mówił o tym radny Aleksander Miszalski.

Radny Miszalski ma gotowy koncept takiej strony i informował resztę członków komisji jak taka strona powinna wyglądać i do kiedy powinna powstać. Radni zgodzili się, że do dnia 30 października powinny zostać przygotowane wszelkie dane, analizy i wyniki badań, które będzie można następnie udostępnić w serwisie internetowym.

Radny Krzysztof Durek zwrócił uwagę, że strona powinna być bardzo przejrzysta, żeby ułatwić korzystanie z niej osobom starszym.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie spójnej polityki promocyjno-informacyjnej dotyczącej ekologii i walki ze smogiem.

Następnie radni wysłuchali informacji na temat procedury kontroli jakościowej paliw stałych używanych w indywidualnych paleniskach na terenie Krakowa, którą przekazał im Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza - Witold Śmiałek. W związku z przyjęciem uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego wprowadzającego od 1 lipca 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku obowiązek stosowania odpowiedniej jakości paliw stałych, w szczególności węgla i drewna, wystosowany został apel o zastosowanie się do nowych wytycznych.

Mieszkańcy Krakowa muszą pamiętać, że w przypadku kontroli zobowiązani będą do okazania pisemnego potwierdzenia odpowiednich parametrów jakościowych zakupionego paliwa, dopuszczonych do stosowania w uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego dla Krakowa, dowodu sprzedaży lub zakupu paliwa.