górne tło

Inicjatywa lokalna – konsultacje projektu uchwały

Rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Prowadzi je Biuro MOWIS – od 27 kwietnia do 31 maja. Do wyrażania opinii zapraszamy mieszkańców oraz organizacje pozarządowe.

Celem nowej uchwały jest aktualizacja procedury i uproszczenie zasad realizacji wniosków składanych w ramach inicjatywy lokalnej. W okresie obowiązywania dotychczasowej uchwały w Urzędzie Miasta Krakowa został zrealizowany jeden wniosek o inicjatywę lokalną. Aktualizacja uchwały umożliwi efektywną realizację inicjatyw lokalnych w Krakowie, co wpłynie na wzmocnienie procesu aktywizacji mieszkańców i mieszkanek na rzecz społeczności lokalnej.

Uwagi do konsultowanego dokumentu można składać:

  1. Poprzez formularz konsultacji dostępny na stronie ogłoszenia (wersja w pliku doc.),
  2. Przekazanie ustnej opinii do projektu uchwały podczas dyżurów konsultacyjnych w Biurze Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych os. Centrum C 10 31-931 Kraków, telefon 12 616 78 23, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00,
  3. Udział w otwartym spotkaniu z mieszkańcami 18 maja o godz. 17.00 w sali 103 w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C10.

Formularz konsultacji pobrany ze strony ogłoszenia należy wypełnić i dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja br. na:

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej.