górne tło

Konkursy do programu „Otwarty Kraków”

To ważna informacja dla krakowskich organizacji pozarządowych. Gmina Miejska Kraków ogłosiła dwa otwarte konkursy ofert na realizację działań związanych z wdrażaniem programu „Otwarty Kraków”. Chodzi o organizację festiwalu wielokulturowego oraz prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych. Termin składania ofert upływa 20 kwietnia.

Przyjęty przez Radę Miasta Krakowa w 2016 r. program „Otwarty Kraków” ma przyczynić się do budowy otwartego społeczeństwa, wolnego od ksenofobii i rasizmu, tak by wszyscy mieszkańcy Krakowa, niezależnie od pochodzenia czy długości pobytu, czuli się jak u siebie w domu. Miejska strategia zakłada prowadzenie różnorodnych działań informacyjnych i edukacyjnych, a także organizację wydarzeń promujących otwartość i wielokulturowość.

Przedmiotem pierwszego konkursu ofert jest realizacja projektów służących integracji cudzoziemców w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2017 r. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym i edukacyjnym muszą realizować cele programu „Otwarty Kraków”, tj. wdrażać politykę otwartości miasta na przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców. Planowana wysokość środków publicznych na realizację tego zadania to 50 000 zł. Szczegóły w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przedmiotem drugiego konkursu ofert jest organizacja festiwalu wielokulturowego w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2017 r. Przedsięwzięcie powinno mieć na celu przede wszystkim integrację mieszkających w Krakowie cudzoziemców oraz promocję organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji ludzi różnych kultur i języków. Planowana wysokość środków publicznych na realizację tego zadania to 50 000 zł. Szczegóły w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej.