górne tło

Kontrola w Zarządzie Budynków Komunalnych

Prezydent Miasta Krakowa zlecił magistrackiemu Biuru Kontroli Wewnętrznej przeprowadzenie kontroli w Zarządzie Budynków Komunalnych. To efekt wszczęcia śledztwa przez Prokuraturę Okręgowa w Krakowie, Wydział II Gospodarczy.

Pracownicy Biura Kontroli Wewnętrznej UMK, na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa, przeprowadzą kontrolę w Zarządzie Budynków Komunalnych w zakresie prawidłowości i zasadności wyrażania, od 2015 roku, zgód na obniżenie stawki czynszowej najmu lokali lub zwolnienia z obowiązku uiszczania należności czynszowych w związku z ich remontami. Kontrola ma się zakończyć w terminie do 21 kwietnia 2017 r.

Jednocześnie Prezydent Krakowa zapewnia pełną współpracę z prokuratorami i funkcjonariuszami CBA i deklaruje pomoc w dostępie do wszystkich osób i wymaganych dokumentów. Prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu bardzo zależy na rzetelnym wyjaśnieniu tej sprawy.