górne tło

Bajit Chadasz – Spotkania z Kulturą Żydowską

Fundacja Judaica Centrum Kultury Żydowskiej

ul. Meiselsa 17

31-058 Kraków

tel. (+4812) 430-64-49, (+4812) 430-64-52

 

www.judaica.pl

 

I edycja 1996 rok

Spotkania z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ, to cykliczna impreza odbywająca się jesienią, w okresie żydowskiego Nowego Roku i innych Wysokich Świąt Żydowskich. BAJIT CHADASZ znaczy po hebrajsku "nowy dom", nazwa ta została zaczerpnięta z dzieła jednego z wielkich rabinów i talmudycznych uczonych - Joela Sirkesa, żyjącego w XVII wieku w Krakowie.

Program ten, organizowany od 1996 roku, składa się z wykładów, koncertów, pokazów filmowych oraz spotkań tematycznie związanych z historią życia żydowskiego w Polsce, będąc doskonałą okazją przybliżenia społeczeństwu polskiemu historii i kultury Żydów w naszym kraju, a także okazją do wzajemnego lepszego poznania się. Każda edycja programu BAJIT CHADASZ składa się z około 40-45 zdarzeń.

Każdorazowy program budowany jest wokół jakiejś znaczącej postaci lub zagadnienia. W roku 2000 był to Mordechaj Gebirtig, stolarz z Kazimierza, autor wielu żydowskich pieśni powstałych w języku jidysz, którego dorobek i życie stały się częścią legendy tej dzielnicy. W 2001 roku głównym wątkiem programu BAJIT CHADASZ była żydowska Galicja, a w 2002 - współczesna kultura, sztuka i społeczeństwo Izraela. Z okazji 10-lecia działalności, program BAJIT CHADASZ w 2003 roku był okazją do szerokiej prezentacji tego, co ważnego w ciągu minionego 10-lecia wydarzyło się w Centrum Kultury Żydowskiej.