górne tło

Uchwały kierunkowe i plany zagospodarowania

55. sesja RMK trwała prawie 10 godzin. Większość z projektów uchwał dotyczyła miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz nieuwzględnionych uwag do planów. Radni podjęli 72 uchwały, 8 procedowali podczas pierwszych czytań. Podjęli też jedną rezolucję. Natomiast głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Północ” radni odroczyli w celu powtórzenia procedury planistycznej.

Radni podjęli szereg uchwał kierunkowych do prezydenta, m.in. w sprawie: wykorzystania oczyszczaczy powietrza w celu poprawy jakości powietrza w krakowskich samorządowych placówkach edukacyjnych; ochrony planistycznej korytarzy przewietrzania miasta, w tym terenów Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego; poprawy jakości powietrza w Krakowie poprzez zwiększenie ilości kontroli spalin pojazdów oraz przygotowania systemu zachęt do utrzymania istniejących i tworzenia nowych zadrzewień przez właścicieli działek na terenie miasta.

Radni przegłosowali też rezolucję w sprawie zakazu palenia węglem w podkrakowskich gminach.

Przyjęte przez radnych zostały uchwały w sprawie uchwalenia oraz przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru: „Ugorek – Fiołkowa”, „Skotniki i Kostrze – Obszar Łąkowy”, „Obszar Łąkowy – Rejon ulicy Tynieckiej”. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lema – Park Lotników Polskich” procedowany był podczas pierwszego czytania, a wszystkie uchwały w sprawie nieuwzględnionych uwag do tego planu zostały podjęte przez radnych.

Radni wprowadzili też zmiany w: budżecie miasta na 2017 rok, Programie Ograniczania Niskiej Emisji oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa.

Podsumowanie sesji: www.bip.krakow.pl.