górne tło

Wielokulturowość wzbogaca - konferencja "Otwarty Kraków"

23-25 lutego w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 odbędzie się konferencja „Otwarty Kraków”. Jej tytuł nawiązuje do przyjętego przez Radę Miasta Krakowa we wrześniu 2016 roku programu, który określa zadania miasta w zakresie polityki społecznej, kulturalnej i edukacyjnej w kontekście procesów migracyjnych. Współorganizatorem konferencji jest Małgorzata Jantos, radna miasta Krakowa.

Konferencję, która od czwartku do soboty odbywać się będzie nie tylko w Sali Obrad RMK, organizują również: Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL oraz Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja. Wielokulturowość oraz różnorodność jest wartością, wzbogaca – taki przekaz przyświeca organizatorom konferencji. W czasie jej trwania przewidziano kilka prezentacji i dwie debaty. W pierwszej z nich weźmie udział 16 konsulów mieszkających w Krakowie. Druga debata odbędzie się drugiego dnia konferencji, w piątek i dotyczyć będzie sytuacji dziecka z doświadczeniem migracji w polskiej szkole.
W ramach konferencji odbędą się również warsztaty antydyskryminacyjne, debata „Migranci, migracje. O czym warto wiedzieć, aby wyrobić sobie własne zdanie”, warsztaty zdobienia masek dla najmłodszych, warsztaty tańca afrykańskiego.

W programie Otwarty Kraków, przyjętym przez radnych w ubiegłym roku, do którego nawiązuje konferencja - wyznaczono siedem zadań priorytetowych. Wśród nich ważne jest m.in. zabezpieczenie równego dostępu do miejskich usług i świadczeń mieszkańcom, i cudzoziemcom. Przewidziano szereg działań szczegółowych, m.in. uruchomienie punktu informacyjnego w UMK obsługiwanego w językach obcych, w którym będzie można uzyskać porady w zakresie przepisów prawa, działalności gospodarczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, edukacji dzieci i dorosłych, pomocy społecznej i mieszkaniowej. Taki punkt, zgodnie z harmonogramem programu, miałby powstać do końca 2018 r. Poza tym w dokumencie jest mowa o działaniach o charakterze społecznym. Zakładana jest organizacja kampanii pokazującej wartość, jaką niesie ze sobą wielokulturowość. Autorzy Programu zwracają uwagę na zagrożenie, jakim może być rasizm, ksenofobia, dyskryminacja. W dokumencie znalazła się też złożona przez radnych deklaracja przystąpienia Krakowa do sieci Miast Międzykulturowych przy Radzie Europy i Komisji Europejskiej.

Rozpoczęcie konferencji planowane jest na czwartek, 23 lutego, na godzinę 10:00 w Sali Obrad RMK przy Placu Wszystkich Świętych 3-4.

Więcej na temat konferencji: http://otwartykrakow.eu.