górne tło

Cudzoziemcy w Krakowie – konferencja

Uczniowie z doświadczeniem migracji w polskiej szkole – to jeden z głównych tematów dwudniowej konferencji pod hasłem „Otwarty Kraków”, podczas której urzędnicy, eksperci, dyplomaci, działacze organizacji pozarządowych i przedsiębiorcy dyskutować będą o  wyzwaniach, jakie zjawisko migracji i wielokulturowości stanowi dla współczesnych miast, systemu edukacji i rynku pracy. Dwudniowe obrady (23–24 lutego) zakończy festiwal wielokulturowy (25 lutego).

Konferencja odbędzie się w sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa (pl. Wszystkich Świętych 3-4). Jej tytuł nawiązuje do programu „Otwarty Kraków”, który Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałą we wrześniu 2016 r. Program ma pomóc w budowie otwartego społeczeństwa, tak by jego częścią czuli się również cudzoziemcy mieszkający w Krakowie, ma też promować pozytywny potencjał wielokulturowości i różnorodności oraz zapobiegać dyskryminacji. Określono w nim priorytety i zadania miasta w zakresie polityki społecznej, kulturalnej i edukacyjnej w kontekście procesów migracyjnych.

Tematem pierwszego dnia konferencji będzie różnorodność i potencjał, jaki z niej wynika. Obrady otworzy prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, a później głos zabiorą przedstawiciele instytucji, które na co dzień pracują z obcokrajowcami mieszkającymi w Krakowie, oraz sami cudzoziemcy. Drugi dzień będzie poświęcony edukacji, a konkretnie sytuacji uczniów z doświadczeniem migracji w polskiej szkole – organizatorzy zapraszają nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli władz samorządowych, rodziców dzieci migrujących oraz uczniów z takim doświadczeniem. Uczestnicy wspólnie postarają się zidentyfikować trudności i określić potrzeby szkoły w tym zakresie, a także wskazać kierunki rozwiązania problemów i pokazać przykłady dobrych rozwiązań i praktyk.

Pełny program konferencji znajduje się na stronie www.otwartykrakow.eu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymagana jest jedynie wcześniejsza rejestracja (zakładka „Zapisy”). Na trzeci dzień zaplanowano festiwal wielokulturowy – na terenie miasta odbędą się pokazy filmów, koncerty, imprezy, warsztaty, pokazowe lekcje języka polskiego i innych języków, dni otwarte szkół językowych i instytucji oraz inne działania pokazujące potencjał wielokulturowości i różnorodności społecznej.

Konferencję organizują wspólnie: Rada Miasta Krakowa, Biuro MOWIS, Stowarzyszenie Interkulturalni pl, Wielokulturowy Kraków oraz Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja.