górne tło

Jak realizować inicjatywy lokalne w Krakowie?

Biuro Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza mieszkańców i mieszkanki do udziału w spotkaniu i dyskusji nad zmianami dotyczącymi realizacji inicjatyw lokalnych w Krakowie. Spotkanie odbędzie się dziś o godzinie 18.00 w Centrum Obywatelskim.

Od 22 października 2014 r. obowiązuje w Krakowie uchwała nr CXIX/1874/14 RMK określająca tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Przypominamy, że inicjatywa lokalna to narzędzie, dzięki któremu mieszkańcy i mieszkanki przy merytorycznym, a także finansowym wsparciu ze strony Miasta mogą realizować projekty zaspokajające ich potrzeby, wdrażać innowacyjne pomysły i zmieniać swoją okolicę. W formule inicjatywy lokalnej można zarówno obsadzić grządki na osiedlowym skwerze, zorganizować piknik sąsiedzki, jak i wyremontować chodnik.

W związku z aktywnym udziałem krakowskiego samorządu w procesie rozwijania wspólnot lokalnych podjęto decyzję o zmianie obecnych zapisów uchwały. Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych rozpoczęło konsultacje nowych regulacji z szerokim gronem podmiotów zaangażowanych w kontakt z mieszkańcami. Prace nad założeniami do nowej procedury poświęconej inicjatywom lokalnym prowadzi grupa robocza składająca się z aktywnych mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, urzędu miasta i jednostek budżetowych oraz radni miejscy i dzielnicowi.

Do prowadzonego dialogu Biuro MOWIS zaprasza także wszystkich mieszkańców Krakowa!

W środę 15 lutego o godzinie 18.00 w Centrum Obywatelskim odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, poświęcone dyskusji nad założeniami do zmian w uchwale o inicjatywie lokalnej. Jest to narzędzie, które nie tylko spełnia potrzeby społeczności lokalnych, ale również pobudza aktywność obywatelską, integruje mieszkańców i uczy współpracy.

Prosimy o zgłaszanie obecności na spotkaniu poprzez formularz dostępny tutaj.

Więcej o inicjatywie lokalnej w Krakowie przeczytać można w portalu ngo.krakow.pl.

Spotkaniu poświęcone jest również wydarzenie na Facebooku.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Aleksandrą Pohorecką, z Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych: aleksandra.pohorecka@um.krakow.pl, tel. 12 616 78 05.