górne tło

Interpelacje międzysesyjne

W ostatnich interpelacjach międzysesyjnych radni poruszyli sprawy m.in.: wjazdu samochodów na wał wiślany w okolicy Łęgu, ruchomych ograniczników prędkości czy finansowania Centrum Aktywizacji Seniorów.

Radny Wojciech Krzysztonek interweniuje w sprawie zagrożenia dla rowerzystów, jakie stwarzają samochody osobowe wjeżdżające na wał wiślany w okolicy Łęgu, www.bip.krakow.pl.

Randy Łukasz Wantuch interpeluje w sprawach:

- ruchomych ograniczników prędkości, www.bip.krakow.pl,

- uruchomienia środków zapisanych w budżecie Miasta dla Szkół Podstawowych nr 134, 95, 50, 132, na przeprowadzanie dzieci, www.bip.krakow.pl,

- stanu prawnego opuszczonego budynku przy ul. Żytniej, www.bip.krakow.pl,

Radny Bolesław Kosior interpeluje do prezydenta w sprawach:

- stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku przy ul. Wietora, www.bip.krakow.pl,

- Świetlicy Terapeutycznej „SOS”, a dokładnie o pomoc w uzyskaniu pomieszczenia do kontynuacji działalności placówki, www.bip.krakow.pl,

- wydatków Gminy Miejskiej Kraków związanych z przygotowaniem i organizacją ŚDM, www.bip.krakow.pl,

- wykazu samorządowych szpitali i przychodni, które korzystają z Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej oraz tych, które nie mają do niego dostępu, www.bip.krakow.pl,

- powołania Muzeum Obozu Płaszów. Radny pyta m.in. o wielkość terenu, jaki planuje się przeznaczyć pod Muzeum, www.bip.krakow.pl,

- realizacji podjętych w roku 2016 uchwał kierunkowych, www.bip.krakow.pl,

- finansowania Centrum Aktywizacji Seniorów. Radny zwraca uwagę na przypadki CAS, które aplikowały o finansowanie pod koniec 2016 roku i z powodu błędów wynikających ze zmiany formularza dofinansowania na rok 2017 nie otrzymały, www.bip.krakow.pl.