górne tło

Powietrze Kraków 2.0

Aplikacja „Powietrze Kraków 2.0” ma trzy podstawowe funkcje. Pokazuje aktualny stan powietrza (średnia z ostatniej godziny ze wszystkich stacji pomiarowych w Krakowie), z możliwością wyboru konkretnej stacji pomiarowej. Informacje liczbowe są ilustrowane ikonkami, które rekomendują dany rodzaj ruchu.

Powietrze Kraków 2.0

Za pomocą komunikatów PUSH wysyła wiadomości o wprowadzeniu darmowej komunikacji, a także doradza, jak zachować się przy wyższych stężeniach zanieczyszczeń w powietrzu.

W aplikacji jest również baza wiedzy, informacje o zanieczyszczeniach i prowadzonych przez miasto Kraków działaniach w walce ze smogiem.

Aplikacja ma też możliwość wysyłania raportów. Jeśli użytkownik widzi podejrzany dym, palone śmieci itp., to może z aplikacji wysłać automatycznie zdjęcie z lokalizacją takiego paleniska.

 

google play

appstore