górne tło

Kraków otrzymał prawie 8 mln zł za ŚDM

Ministerstwo Edukacji Narodowej pozytywnie rozpatrzyło wnioski Krakowa dotyczące zwrotu kosztów przygotowania samorządowych szkół i placówek na Światowe Dni Młodzieży oraz kosztów pobytu pielgrzymów i wolontariuszy. Do budżetu miasta wróciło prawie 8 mln zł.

Gmina Miejska Kraków, w związku z poniesionymi w czasie ŚDM kosztami, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, zwróciła się do Ministerstwa Edukacji Narodowej o przyznanie środków z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016, w wysokości:

Wnioskowane kwoty zostały w pełnej wysokości przyznane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W przypadku 11 szkół koszty pobytu pielgrzymów w wysokości 78 000 zł, zgodnie z zawartymi umowami zostaną pokryte przez Archidiecezję Krakowską.