górne tło

Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego zaprasza na spotkanie

25 listopada, w ramach Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego, odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla doradców zawodowych, pedagogów i nauczycieli realizujących programy autorskie KSDZ w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Chętnych zapraszamy do Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej (Budynek Wydziału Architektury II p., s. nr 2) na godz. 9:00.

Celem spotkania jest m.in. przedstawienie informacji o planowanej realizacji projektów z zakresu doradztwa zawodowego na terenie Małopolski i Krakowa oraz Festiwalu Zawodów 2017. Obecni będą przedstawiciele Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Pozostałe punkty spotkania to projekt ORE „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” (przedstawi go dr Marian Piekarski – z Politechniki Krakowskiej) oraz szkolenie pt. „Zasady zdobywania i uznawania kwalifikacji”, które poprowadzi mgr Halina Juszczyk z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. W kuluarach uczestnicy będą mogli wymienić się informacjami i doświadczeniami.

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać na adres e-mail: ewaemayer@gmail.com.

Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego to projekt realizowany od 2012 r. przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2, przy wsparciu merytorycznym Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej. Projekt ma charakter wielopłaszczyznowy i zakłada szereg działań w krakowskich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, których celem są profesjonalne usługi w zakresie doradztwa zawodowego. W ramach KSDZ prowadzone są cykle warsztatów, szkoleń i konferencji adresowanych do szkolnych doradców zawodowych. Wdrożone zostały także autorskie programy poradnictwa dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W lipcu 2015 r. zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Politechniką Krakowską w sprawie kontynuacji projektu – porozumienie to obowiązuje do końca 2016 r.