górne tło

MPO zbiera chore rośliny. Weź brązowy worek

Mieszkańcy Krakowa oddający odpady zielone w ramach programu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania mogą teraz w sposób selektywny oddawać również chore i porażone rośliny. Specjalnie oznaczone brązowe worki są bezpłatne i czekają na odbiór w siedzibie MPO.

Chora i porażona zieleń to zmora działkowców i właścicieli ogrodów – do tej pory zalecano jak najszybsze spalanie takich roślin, by choroba nie zaatakowała całej flory. Obecnie w siedzibie MPO Kraków przy ulicy Nowohuckiej 1 bez dodatkowych opłat można pobrać specjalnie oznaczone brązowe worki przeznaczone wyłącznie na odpady zielone w postaci porażonych roślin.

Brązowe worki należy wystawiać wraz pozostałymi workami na odpady zielone według zasad programu, zgodnie z harmonogramem. Należy pamiętać, by w brązowych workach znalazły się wyłącznie części porażonych roślin – zostaną one zawiezione do spalarni odpadów medycznych i w bezpieczny dla środowiska sposób spalone. Pozostałe odpady zielone, ze zdrowych roślin, oddawanych w standardowych czarnych workach trafią do Centrum Ekologicznego Barycz i przetworzone będą na kompost.