górne tło

Mieszkańcy proponują powstanie alternatywnej przestrzeni publicznej na Kazimierzu

Zakończony krakowski 24-godzinny Climathon przyniósł zwycięstwo projektowi alternatywnej organizacji przestrzeni publicznej na Kazimierzu, uwolnionej od samochodów. Nad pomysłami na działania lokalne podejmowane dla ochrony klimatu pracowało 8 zespołów. Wydarzenie zorganizowane zostało wspólnie – przez Fundację Aeris Futuro i Urząd Miasta Krakowa.

W weekend 28–29 października w międzynarodowym maratonie dotyczącym zmian klimatu wzięło udział 8 krakowskich zespołów. Do konkursu na najlepszy projekt, który będzie realizowało miasto, przystąpili studenci, przedstawiciele organizacji pozarządowych i środowisk aktywistów, takich jak: Fundacja Strefa Zieleni, Ruch Zero Waste Polska, Citizens’ Climate Lobby, Stowarzyszenia „Ogród Grzegórzki”, Koło Naukowe Odnawialnych Źródeł Energii „Grzała” z AGH, Koło Naukowe „Green Energy” z AGH, Samorząd Doktorantów UEK, Międzynarodowe Stowarzyszenie Innowatorów Społecznych „Ashoka”, Sekcja Polskiej Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi i Małych Miast „Ecovast". Przedstawiciele organizatorów: Andrzej Łazęcki, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa oraz Joanna Mieszkowicz, prezeska Fundacji Aeris Futuro, podkreślili wagę współpracy wszystkich lokalnych środowisk dla jakości życia w naszym mieście dzisiaj i w przyszłości. Climathon wpisuje się w X-lecie działalności Fundacji Aeris Futuro, której motto brzmi „Stwórzmy klimat dla przyszłości”.

Konkurs wygrał projekt „Alternatywna przestrzeń publiczna”, którego autorami są: Żaneta Nguyen Huu, Marek Grochowicz, Grzegorz Smułek (studenci Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński) oraz Piotr Podsiadły (Citizens’ Climate Lobby). Wyróżnienia przyznano dwóm projektom: „Jak przedepty chronią przed globalnym ociepleniem”, oraz „Zielone Dachy 2.0”, którego wdrożenie pozwoliłoby na zwiększenie zielonej przestrzeni miasta i retencji wody opadowej. Pozostali uczestnicy pracowali nad działaniami dotyczącymi wykorzystania nieprzydatnych materiałów budowlanych i żywności, wspierającymi ograniczenie ilości odpadów wytwarzanych przez sklepy spożywcze czy wymianę pieców węglowych, zagospodarowanie terenu zielonego na osiedlu Czyżyny.

Akcja Climathon oznacza realną zmianę w miejscu, gdzie mieszkamy. Wymiernym efektem krakowskiej edycji będzie realizacja projektu „Alternatywnej przestrzeni publicznej na Kazimierzu”. Andrzej Łazęcki, przewodniczący jury, podkreślił, że projekt jest spójny z polityką miasta, inne pomysły zostaną przeanalizowane pod kątem możliwości wdrożenia przez jednostki miejskie.

Climathon to światowy 24-godzinny maraton dotyczący zmian klimatu. W tym roku w tym samym czasie odbył się w 121 miastach na całym świecie. Celem Climathonu jest wypracowanie lokalnych projektów, które następnie będą wdrażane w życie. Uczestnicy krakowskiej edycji wspólnie szukali odpowiedzi na pytanie, jak wzmocnić udział mieszkańców w działaniach na rzecz ochrony klimatu. Zwycięzcę wyłoniło jury pod przewodnictwem Andrzeja Łazęckiego. W jury zasiadali politycy i radni, przedstawiciele urzędu miasta, jednostek miejskich, ośrodków naukowych, biznesu, organizacji pozarządowych i mediów.

Zwycięski projekt „Alternatywna przestrzeń publiczna dla Kazimierza” polega na odzyskiwaniu ulic dla przestrzeni publicznej. Ich zamknięcie ma przebiegać stopniowo, najpierw na weekend, potem dwa tygodnie i więcej, a w końcu po osiągnięciu konsensusu, na stałe. O wykorzystaniu docelowym ulicy decydować będą sami mieszkańcy, od samego początku aktywnie angażowani w projekt. W decyzji pomóc ma duża makieta obrazująca przewidywane zmiany. Poprzez sukcesywne wdrażanie i partycypację zainteresowanych, łatwiej będzie oswoić się ze zmianami i usprawnić rozwiązanie. Witold Śmiałek, doradca prezydenta Krakowa ds. jakości powietrza, jest zdania, że ruch samochodowy powinien być ograniczony także w innych miejscach w mieście, np. wokół Rynku Podgórskiego.

Wyróżniony projekt „Zielone Dachy 2.0” przewiduje zakładanie ogrodów na dachach budynków, tym samym zwiększenie ilości zieleni w mieście. Pilotażowy projekt miasto miałoby wykonać na budynku użyteczności publicznej, a kolejne wykonywane byłyby w ramach konkursu dla mieszkańców i deweloperów. Innowacyjny aspekt projektu zapewniało zaproponowane oprogramowanie komputerowe. Dzięki użyciu najnowszych technologii IT, przez internetową aplikację możliwe będzie przekazywanie mieszkańcom informacji o wilgotności gleby i konieczności podlania roślin, naliczanie punktów za oddanie kompostu czy prace pielęgnacyjne. Wykorzystanie elementu rywalizacji wpłynie na zaangażowanie mieszkańców.

Organizatorami pierwszej w Krakowie edycji Climathonu byli Fundacja Aeris Futuro i Urząd Miasta Krakowa. Inicjatorem akcji jest unijna agencja Climate-KIC.

Partnerzy: Climate-KIC Polska, Akademia „Ignatianum”, Fundacja Strefa Zieleni, Samorząd Doktorantów UEK, Koalicja Sprawiedliwego Handlu Fair Trade

Patroni medialni: Gazeta Wyborcza”, Radio Kraków, „Magazyn What’s Up”, Koalicja Klimatyczna Chrońmy Klimat, Klimapolka, Ekologia.pl, BE.NAVIGATOR, Zielonewydarzenia.pl

Sponsorzy: Intersnack, cukiernia Retro, restauracja Stara Zajezdnia

 

Więcej informacji:

http://aerisfuturo.pl

https://climathon.climate-kic.org/krakow6

https://www.facebook.com/events/120390408425922/158246127973683/?notif_t=admin_plan_mall_activity¬if_id=1477687863576032

Climathon - zbiorowe