górne tło

Nie pal liści, lepiej oddaj je MPO

MPO Kraków w tym roku odebrało od mieszkańców Krakowa już ponad 15,8 tys. ton odpadów zielonych. Dzięki temu można mieć pewność, że wszystkie te odpady zielone nie będą spalone, a szkodliwe substancje nie przedostaną się do powietrza. To jeden ze sposobów MPO Kraków na walkę ze smogiem, a krakowianie bardzo chwalą sobie wygodę i brak jakichkolwiek dodatkowych kosztów związanych z właściwą utylizacją kłopotliwych odpadów.    

Kraków jako pierwsze duże miasto wprowadziło zakrojony na tak dużą skalę kompleksowy program odbioru odpadów zielonych. Po sukcesie pilotażu programu w ubiegłym roku, w którym ekipy MPO odebrały łącznie ponad 19 tys. ton trawy, liści, rozdrobnionych gałęzi, ściętych zielonych części roślin zdecydowano o kontynuacji odbioru odpadów zielonych w ten sposób.

Statystyki pokazują, że w tym roku, do końca trwania programu (ok. 9 grudnia) ilość odebranej zieleni będzie podobna do tej sprzed roku. I to mimo niemal 3-tygodniowej przerwy w odbiorze spowodowanej Światowymi Dniami Młodzieży.

Przypominamy zasady udziału w programie. W wynikającym z harmonogramu dniu odbioru należy wystawić wypełniony odpadami zielonymi worek przed posesję, w widocznym z ulicy i ogólnodostępnym miejscu (pobocze jezdni, chodnik) do godz. 7.00 rano. Odpady zielone będą odbierane w dostarczonych właścicielom nieruchomości specjalnie oznaczonych workach, ale można też stosować inne, własne worki foliowe. Do worków nie wolno wrzucać innego rodzaju odpadów.

Worki na odpady zielone można samodzielnie odbierać w dni robocze w siedzibach Rada Dzielnic (w godzinach urzędowania) oraz w siedzibie MPO w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1 (dyspozytornia oraz pokój nr 17 w godzinach od 7:00-15:00). Informacje są dostępne również pod numerem 801 084 084.

Harmonogram odbioru dostępny jest na stronie www.mpo.krakow.pl w zakładce HARMONOGRAMY. Szczegóły również na ulotce.


Mieszkańcy Krakowa oddający odpady zielone w ramach programu odbiory odpadów zielonych mogą teraz w sposób selektywny oddawać porażone rośliny. Chore i porażone rośliny to zmora działkowców i właścicieli ogrodów – do tej pory zalecano jak najszybsze spalanie takich roślin, by choroba nie zaatakowała całej flory.

Teraz w siedzibie MPO Kraków przy ulicy Nowohuckiej 1 bez dodatkowych opłat można pobrać specjalnie oznaczone brązowe worki przeznaczone wyłącznie na odpady zielone w postaci porażonych roślin. Brązowe worki należy wystawiać wraz pozostałymi workami na odpady zielone według zasad programu, zgodnie z harmonogramem.

Należy pamiętać, by w brązowych workach znalazły się wyłącznie części porażonych roślin – zostaną one zawiezione do spalarni odpadów medycznych i w bezpieczny dla środowiska sposób spalone. Pozostałe odpady zielone, ze zdrowych roślin, oddawanych w standardowych czarnych workach trafią do Centrum Ekologicznego Barycz i przetworzone na kompost.   

MPO, worki na porażone rośliny