górne tło

Joanna Olczak-Ronikier

Urodziła się 12 listopada 1934 roku w Warszawie.

Od 1945 roku mieszka w Krakowie. Jest pisarką, scenarzystką, współzałożycielką Piwnicy Pod Baranami, której monografię wydała w 1994 roku. Cztery lata później wydała biografię twórcy Piwnicy Piotra Skrzyneckiego.

Jest autorką sztuki Ja-Napoleon, wystawianej w Teatrze Dramatycznym w Warszawie oraz scenariusza widowiska teatralnego  Z biegiem lat, z biegiem dni…, granego w Starym Teatrze w Krakowie w reżyserii Andrzeja Wajdy i zekranizowanego dla potrzeb telewizji w 1980 roku.

Joanna Olczak-Ronikier jest laureatką nagrody literackiej NIKE (2001) za książkę W ogrodzie pamięci, opowiadającą o dziejach jej rodziny. Pozycja ta została przetłumaczona na wiele języków. W roku 2011 ukazała się jej książka pt. Korczak. Próba biografii, za którą otrzymała Nagrodę Klio i Nagrodę im. Jerzego Turowicza (2013). Jest głęboko związana z życiem literackim Krakowa, o czym świadczy Jej ostatnia książka pt. Wtedy. O powojennym Krakowie, opowiadająca m.in. o życiu legendarnego Domu Literatów przy ul. Krupniczej, próbach organizowania życia literackiego po wojnie i wskrzeszenia tu słynnej oficyny wydawniczej Jakuba Mortkowicza, którego Joanna Olczak-Ronikier jest wnuczką.

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Znak.