górne tło

Elektrosmog – co o nim wiemy?

Marta Patena, wiceprzewodnicząca Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych od dłuższego czasu propaguje akcję informacyjną na temat szkodliwości tzw. elektrosmogu. Czym on jest i jakie skutki może przynieść dla naszego zdrowia, mieli okazję dowiedzieć się radni z Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza.

Szkodliwość pola elektromagnetycznego jest cały czas badana przez naukowców. - Obecnie sztuczne pole elektromagnetyczne (PEM) jest największym energetycznym zanieczyszczeniem na Ziemi. Lekceważonym, bo niewyczuwalnym przez zmysły człowieka. Ich średni poziom o kilka rzędów wielkości przekracza tło naturalne – mówiła dr Barbara Gałdzińska-Calik, ekspert UMK ds. PEM. Dopuszczalny w Polsce poziom gęstości mocy PEM to 100 000 µW/m2. Naturalny poziom PEM z kosmosu to 0, 000 001 µW/m2. W grudniu 2015 r. oraz we wrześniu 2016 r. międzynarodowa grupa naukowców opublikowała najnowsze wyniki badań podające bezpieczne limity ekspozycji na PEM do 1000 µW/m2 – w dzień i do 100 µW/m2 – w nocy. Natomiast dla osób z nadwrażliwością elektromagnetyczną poziom ten nie może przekraczać 10 µW/m2. W wielu krajach, w ostatnim czasie, podejmuje się zdecydowane działania, aby ten limit obniżyć do poziomów bezpiecznych biologicznie. Na przykład we Francji w 2014 roku uchwalono ustawę o ochronie przed polami elektromagnetycznymi. W maju 2016 roku w Paryżu został zmieniony limit PEM z 41 V/m do 5 V/m. Dla porównania w Polsce działania w tej sprawie rozpoczęły się dopiero w 2016 roku. W lutym tego roku rząd przyjął projekt megaustawy telekomunikacyjnej – regulującej kwestie sieci przewodowych i liberalizującej przepisy prawa w zakresie stacji bazowych telefonii komórkowych. W marcu po posiedzeniu Sejmowej Komisji Cyfryzacji i Innowacji strona społeczna zaproponowała Minister Cyfryzacji wycofanie z tej ustawy zapisów dotyczących części bezprzewodowej, aby nie blokować części przewodowej i aby jak najszybciej nadrobić zaległości Polski w obszarze światłowodów. Dodatkowo został powołany przez Minister Cyfryzacji Zespół ds. PEM, w którym zasiada także radna Marta Patena.

Również w Krakowie coraz więcej robi się w tej dziedzinie. W 2012, 2014 i 2015 roku Rada Miasta wystosowała rezolucje w tej sprawie do najwyższych władz. Rok temu na wniosek RMK powstała „Mapa narażenia mieszkańców na oddziaływanie PEM” (od stacji bazowych telefonii komórkowej). Mieszkańcy mogą z niej samodzielnie skorzystać, wchodząc na stronę portalu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej – Obserwatorium. Mapa jest interaktywna i zawiera szczegóły dotyczące m.in. operatora oraz mocy, kierunków i kątów pochylenia anten. Ponadto w tym roku miasto zaplanowało zakup analizatora widma PEM oraz indywidualnych dozymetrów PEM wypożyczanych mieszkańcom (do badania wpływu PEM na indywidualny organizm), a także oprogramowania do analizy przestrzennej 3D rozkładu PEM. Pozwoli to na weryfikację poziomu oddziaływania PEM wokół stacji bazowych telefonii komórkowych na etapie planowania inwestycji. Urząd Miasta wyznaczył także spotkania z ekspertem ds. PEM. Spotkania mieszkańców odbywają się w wyznaczone środy między godz. 16.00 a 18.00 (5, 19, 26 października, 9, 16, 23 listopada, 1 i 7 grudnia). Mieszkańcy mogą zgłaszać sprawy dot. PEM - zostaną one przekierowane do odpowiedniego organu samorządu terytorialnego, odbywać się będą prelekcje w zakresie ochrony przed PEM i praw mieszkańców do informacji o środowisku, będzie także możliwość indywidualnego wypożyczenia dozymetrów przez mieszkańców. KMM

Pytania mieszkańców w sprawie pól elektromagnetycznych i spotkań w MCD można kierować na adres: ws.umk@um.krakow.pl.