górne tło

Głosowanie ws. parku Zakrzówek od 1 października

Ankieta, dotycząca zwycięskich prac, wybranych w międzynarodowym konkursie urbanistyczno-architektonicznym, ruszy 1 października. Wyboru dokonają mieszkańcy Krakowa w internetowym plebiscycie. Ankieta będzie dostępna na stronie internetowej Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Głosowanie nad wybranymi projektami miało rozpocząć się 15 września tego roku. Jednak z uwagi na zgłaszany przez stronę społeczną postulat, by mieszkańcom zostały poddane pod głosowanie prace uwzględniające postulowane przez sąd konkursowy zalecenia, zdecydowano się na przesuniecie terminu rozpoczęcia o 2 tygodnie. Dzięki temu, krakowianie będą oddawać głosy na prace uwzględniające wszystkie zalecenia sądu konkursowego.

Decyzja mieszkańców Krakowa będzie stanowiła podstawę do dalszych prac, czyli opracowania projektu budowlanego, niezbędnego do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Planuje się, że zawarcie umowy na prace oraz uzyskanie pozwolenia na budowę będą miały miejsce jeszcze w 2016 roku, tak aby inwestycja rozpoczęła się na wiosnę 2017 roku i zakończyła w 2018 roku.

Do konkursu wpłynęły łącznie 34 prace. Sąd konkursowy, oceniając wysoko ich poziom oraz bogactwo dostarczonego przez konkurs materiału koncepcyjnego uznał jednak, że żadna z nich nie odpowiada w pełni na sformułowane w warunkach wymagania. Stąd postanowiono nie przyznać I nagrody. Przyznano: II nagrodę w wysokości 80 tys. złotych brutto; dwie, równorzędne, III nagrody po 50 tys. zł oraz wyróżnienie w wysokości 20 tys. zł.

Drugie miejsce otrzymał zespół Aldony Kret, Katarzyny Elwart, Katarzyny Janickiej, Aliny Ziemiańskiej i Weroniki Jaworskiej. Trzecią, równorzędną lokatę zajęły: Zuzanna Szpocińska, Tomasz Marciniewicz, Aleksandra Boniecka, Karolina Kayzer, Bogdan Dąbrowski oraz Maciej Siuda i Marta Tomasiak. Wyróżnienie otrzymała praca Grupy Projektowej CCLA-Creatio Continua Landscape Architects.

park zakrzówek - projekt  drugie miejsce

Projekt Aldony Kret, Katarzyny Elwart, Katarzyny Janickiej, Aliny Ziemiańskiej i Weroniki Jaworskiej - II miejsce w konkursie.

 

park zakrzówek - projekt trzecie miejsce

Zdobywca jednego z dwóch trzecich miejsc - autorzy to Maciej Siuda i Marta Tomasiak

 

park zakrzówek - projekt  trzecie  miejsce

III miejsce w konkursie - autorzy: Zuzanna Szpocińska, Tomasz Marciniewicz, Aleksandra Boniecka, Karolina Kayzer, Bogdan Dąbrowski

 

park zakrzówek - projekt  wyróżnienie

Projekt wyróżniony autorstwa Grupy Projektowej CCLA-Creatio Continua Landscape Architects

 

 

OTO FOTOKRONIKA MIASTA KRAKOWA

park zakrzówek ogłoszenie wyników

 Przypomnijmy, 27 czerwca br. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podpisał umowę, w wyniku której Gmina Miejska Kraków pozyskała obszar objęty planowanym Parkiem Zakrzówek, czyli 13 działek o łącznej powierzchni 27,8405 ha (z czego ok. 11 ha stanowi zbiornik wodny) za kwotę 25 776 824 zł. Teren przejmie Zarząd Zieleni Miejskiej.

Wykup działek na Zakrzówku to odpowiedź na postulaty mieszkańców Krakowa, stowarzyszeń i organizacji ekologicznych, którzy apelowali o zadbanie o ten cenny przyrodniczo teren i utworzenie tam ogólnodostępnego parku.

Pozyskane od spółki Kraków City Park nieruchomości (za wyjątkiem fragmentu jednej z działek) podlegają ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Park Zakrzówek”, zgodnie z którym są położone w przeważającej części w terenach zieleni oraz wód powierzchniowych.

Podpisana umowa notarialna umożliwi realizację i zagospodarowanie przez Gminę ogólnodostępnego parku miejskiego pomiędzy ulicami Norymberską, Wyłom, Salezjańską i Zielną, obejmujące urządzenie terenu rekreacyjnego i kąpieliska o łącznej powierzchni około 50 hektarów (nieruchomości pozyskane aktem notarialnym oraz tereny, które stanowiły już własność Gminy Miejskiej Kraków).