górne tło

Zdrowy Oddech – aktywna edukacja ekologiczna

Projekt dotyczy działań z zakresu edukacji ekologicznej, a jego główne cele to:

Projekt składa się z trzech elementów:

  1. Wykłady, warsztaty i laboratoria odbywać się będą w Zespole Szkół Chemicznych, swoim zakresem obejmą tematykę: alternatywne źródła energii, gry dydaktyczne z zastosowaniem TIK, badanie jakości powietrza w użyciem roślin wskaźnikowych, badanie obecności pyłów i ozonu w powietrzu oraz badanie wpływu powietrza na różne materiały. W ramach projektu zaplanowano także zajęcia terenowe w Ojcowskim Parku Narodowym.
  2. Edukacja ekologiczna przez zabawę dla dzieci przedszkolnych - m.in. mini doświadczenia: wulkan chemiczny, baloniki samonadmuchujące się, magiczne obrazki, zasada działania płuc – proces oddychania itp.
  3. Kampania informacyjno – promocyjna - mająca na uwadze zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci oraz wskazanie odpowiedzialności indywidualnej i społecznej za działania człowieka wobec środowiska.

Szerzej o działaniach Miasta Krakowa podejmowanych w zakresie ochrony powietrza, a także szczegółowym SYSTEMIE PROGNOZOWANIA ROZPRZESTRZENIANIA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA prowadzonym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla Krakowa i województwa Małopolskiego, można przeczytać na stronie: www.ekocentrum.krakow.pl/599,a,ochrona-powietrza.htm

 

Rekrutacja      Warsztaty      Edukacja

Projekt ekologiczny Miasta Krakowa współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Termin realizacji projektu: wrzesień – październik 2016 r.

Łączna wartość projektu: 138 963 zł w tym dofinansowanie z WFOŚiGW: 38 009 zł.

 

W konkursie dla szkół podstawowych w ramach projektu pn. „Zdrowy oddech – aktywna edukacja ekologiczna” o tematyce ochrony powietrza, jakości powietrza w mieście nagrodzonych zostało 6 szkół w następujących kategoriach:

w kategorii praca zespołowa (plakat/prezentacja) nagrodzone zostały 3 szkoły:

- Szkoła Podstawowa nr 1 (PLAKAT)

- Szkoła Podstawowa nr 80 (PREZENTACJA)

- Szkoła Podstawowa nr 162 (PLAKAT)

w kategorii „Test wiedzy” nagrody otrzymują:

- Szkoła Podstawowa nr 64

- Szkoła Podstawowa nr 144

- Szkoła Podstawowa nr 157

 

W konkursie dla przedszkoli w ramach projektu „Zdrowy oddech – aktywna edukacja ekologiczna” na najlepsze prace plastyczne o tematyce ochrony powietrza, jakości powietrza w mieście nagrodzone zostały 3 przedszkola:

- Samorządowe Przedszkole nr 1

- Samorządowe Przedszkole nr 22

- Samorządowe Przedszkole nr 71

 

Galeria zdjęć z seminarium podsumowującego projekt "Zdrowy oddech - aktywna edukacja ekologiczna" - 17.10.2016 r.

http://krakow.pl/aktualnosci/204435,34,komunikat,_zdrowy_oddech__juz_od_najmlodszych_lat.html