górne tło

Edukacja emocjonalna trafi do szkół?

Czy, poczynając od szkoły podstawowej, należy uczyć wyrażania emocji? Na Zachodzie robi się tak od 35 lat – przekonywali radnych z Komisji Edukacji przedstawiciele Niezależnego Instytutu Edukacji Emocjonalnej.

Misją Instytutu jest propagowanie w naszym kraju idei systemowej edukacji emocjonalnej. W wielu miejscach na świecie prowadzone są w przedszkolach i szkołach odrębne, systematyczne zajęcia w zakresie edukacji emocjonalnej. Badania pokazują, że uczenie dzieci od najmłodszych lat konstruktywnych sposobów wyrażania emocji i efektywnego rozwiązywania problemów interpersonalnych, przynosi wymierne rezultaty i dlatego powinno ono być podstawą edukacji. W dzisiejszej szkole tego nie ma. W programach nauczania języka polskiego i historii pojawiają się tematy związane z emocjami. Niestety brakuje osobnego przedmiotu do kształcenia emocjonalnego.

Przedstawiciele Instytutu chcieliby, żeby w krakowskich szkołach podstawowych dwa razy w tygodniu były prowadzone godzinne lekcje z edukacji emocjonalnej. Otwarta na tę propozycję jest Dyrektor Wydziału Edukacji. Anna Korfel-Jasińska zastrzegła jednak, że decyzje o wprowadzeniu do szkoły takich zajęć musi podjąć dyrektor placówki.

Co ciekawe, pomysł spodobał się wszystkim radnym. Szczególnie Adam Kalita oraz Teodozja Maliszewska zwracali uwagę na to, że w obecnych czasach, takie zajęcia dla dzieci, wśród których jest wiele z problemami emocjonalnymi, mogłyby przynieść dużo korzyści.

Następnie komisja przyjęła rezolucję, w której apeluje o potwierdzenie, w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oświatowego, że uczeń niepełnosprawny jest nim zarówno w szkole realizującej kształcenie ogólne, gdzie dopełnia obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki, jak i w szkole realizującej kształcenie artystyczne. Jest uczniem niepełnosprawnym we wszystkich typach szkół, do których uczęszcza, jeśli tylko posiada stosowne orzeczenie.

Na koniec komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków oraz szkół specjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, według druku nr 971.