górne tło

KRAKOWSKIE NOCE

KRAKOWSKIE NOCE

Miasto Kraków od lat stara się aktywizować społeczeństwo, tworząc bogatą całoroczną ofertę wydarzeń artystycznych i kulturalnych, która przyciąga rzesze odbiorców – Krakowian i turystów, z regionu i świata.

Szczególną praktyką, mającą na celu zwiększenie aktywnego uczestnictwa w kulturze jest projekt Krakowskie Noce.

Poza powszechnie znaną i ogromnie popularną w Europie Nocą Muzeów (odbywa się tradycyjnie w maju, od 2004 roku), Kraków zainicjował cztery inne: Noc Teatrów (począwszy od 2007 roku - w czerwcu), Noc Jazzu (od 2007 roku - w lipcu), Noc Sakralna - Cracovia Sacra (w sierpniu, od 2008 roku), Noc Poezji (we wrześniu, począwszy od 2011 roku). Wszystkie razem tworzą nową markową jakość - cykl KRAKOWSKIE NOCE.

Założeniem projektu jest bezpłatne udostępnianie zbiorów muzealnych i kościelnych, prezentacja spektakli teatralnych, koncertów jazzowych, czytanie poezji i koncerty piosenki poetyckiej, a także szereg niestandardowych, wykraczających poza konwencje projektów, w godzinach nocnych. Wydarzenia odbywają się zarówno w siedzibach instytucji, jak i w plenerze.

 

Nocne koncertowanie i zwiedzanie to przede wszystkim eksploracja obiektów na co dzień niedostępnych, zgłębianie zakamarków scen krakowskich teatrów czy pomieszczeń muzealnych, obiektów sakralnych – np. biblioteki i skarbce w klasztorach i kościołach. To bezpłatny udział w życiu teatralnym miasta, spektaklach teatralnych i widowiskach, często przygotowywanych specjalnie na tę noc, zarówno w tradycyjnych przestrzeniach jak i w plenerze,. To magiczny cykl koncertów jazzowych w przestrzeni miejskiej, czy w klubach mieszczących się w zabytkowych piwnicach.

Poszczególne noce organizowane są w miesiącach, które charakteryzują się wzmożonym ruchem turystycznym, dlatego projekt stanowi doskonałą ofertę kulturalną także dla zagranicznego turysty, promując w ten sposób Kraków i jego potencjał twórczy.

W latach 2009 i 2011 cykl Krakowskie Noce uzyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt oceniony został jako silny, markowy produkt promujący region małopolski i uzyskał dofinansowanie we wnioskowanej wysokości 50 % kosztów całości zadania.

Elementem w istotny sposób wpływającym na zwiększenie uczestnictwa w przygotowanej ofercie były pięciogodzinne transmisje internetowe on-line z każdej nocy, które można było oglądać na stronie www.krakowskienoce.pl. Dodatkowo przygotowano także relację z każdej nocy na płytach DVD. Prezentacja została zrealizowana w 4 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej.

Projekt wyróżniono w plebiscycie Gazety Krakowskiej oraz Polskiej Organizacji Turystycznej „Wielkie odkrywanie Małopolski", a także w wyniku ekspertyzy polskiego rynku, jaką w 2009 roku prowadził Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Noc Muzeów zakwalifikowała się do Konkursu Dobry Wzór 2010 na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku.

W Nocy Teatrów biorą udział teatry instytucjonalne i nieinstytucjonalne. Oprócz pokazów sztuk w przestrzeniach tradycyjnych i w plenerze, widzowie mają możliwość zwiedzania teatralnych kulis z przewodnikiem, a po spektaklach odbywają się spotkania i rozmowy z twórcami teatru.

Cracovia Sacra czyli Noc Sakralna ma na celu promocję fenomenu życia duchowego Krakowa. Rozpoczyna się corocznie 15 sierpnia, w dniu święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. To wyjątkowa okazja do obejrzenia skarbów dziedzictwa kultury przechowywanych w klasztorach oraz zwiedzenia kościołów, katakumb i niedostępnych na co dzień podziemi świątyń. W NOC SACRALNĄ w krakowskich kościołach odbywa się wiele koncertów.

Wrześniowa Noc Poezji to spotkanie z poezją, w jej różnych formach i wymiarach, z poetami oraz piosenką poetycką.

http://www.krakowskienoce.pl/