górne tło

„Daj skrzydła marzeniom”– program wolontariatu dla uczniów szkół podstawowych

Edukacja i szerzenie idei wolontariatu wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Krakowa oraz poprawa świadomości społeczeństwa na temat osób niepełnosprawnych – to główny cel programu „Daj Skrzydła Marzeniom”, który został zainicjowany w marcu br. Pierwsze efekty wspólnego działania nauczycieli, rodziców, dzieci i wolontariuszy będzie można zobaczyć już 21 maja w Krakowie podczas Pikniku Rodzinnego na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 - największej szkoły podstawowej w Małopolsce. Patronat honorowy nad programem objął Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

To pierwsza taka akcja w Krakowie, gdzie połączone zostaną siły kilku instytucji, by wpajać ideę  wolontariatu uczniom szkół podstawowych. W ramach programu rozwijane będą inicjatywy podnoszące wiedzę i doświadczenie uczniów oraz podopiecznych w zakresie wolontariatu, a w dalszej kolejności planowane jest wdrożenie w program zajęć - lekcji i warsztatów - promujących działalność pro bono. Efektem projektu ma być także pozyskanie wolontariuszy z Małopolski do realizacji kolejnych inicjatyw na rzecz potrzebujących. Docelowo projekt zakłada objęcie zasięgiem wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Małopolsce.

Nowatorski programu wolontariatu „Daj Skrzydła Marzeniom” Fundacja pragnie rozwijać wspólnie z Radami Rodziców i Dyrekcjami placówek szkolnych. 10 marca 2016 r. Fundacja Daj Mi Skrzydła podpisała pierwszy list intencyjny z Dyrektorem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. W. Szafera w Krakowie. W ramach współpracy ze Szkołą i Radą Rodziców tej placówki planowane jest w najbliższym czasie zorganizowanie kilku inicjatyw, w tym szkolenia nauczycieli, prezentacje programu i akcje wolontariackie na: Pikniku Rodzinnym na terenie SP nr 162 (21 maja), w czasie Święta Rodziny pod Wawelem (22 maja) i Festynie Jesień Kurdwanów 2016 (3-4 września).

Fundacja Daj Mi Skrzydła została utworzona w 2012 roku w Warszawie. W maju 2015 roku uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Została zakwalifikowana do udziału w programie Google Ad Grants. Wdrożyła aplikację komputerową PIT Projekt 2015 do deklarowania 1% podatku. Więcej na stronie www.dajmiskrzydla.pl

plakat