górne tło

Kiedy potrzeba wsparcia

Kryzys może dotknąć każdego - niezależnie od wieku, zawodu, wykształcenia czy sytuacji materialnej – taki motto przyświeca pracownikom Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Radnym z Komisji Praworządności o działaniach tej placówki opowiadał Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie — Krzysztof Malec.

Wojewódzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie został powołany w marcu 1991 roku zarządzeniem Wojewody Krakowskiego w ramach struktury Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej, jako pierwsza tego typu placówka w Polsce. Impulsem, który przyczynił się do utworzenia Ośrodka była potrzeba udzielania szybkiej i profesjonalnej pomocy w sytuacjach kryzysu psychologicznego. Podstawowym założeniem było, że im szybsza profesjonalna pomoc, zwłaszcza w traumatycznych wydarzeniach, w tym mniejsze negatywne objawy pourazowe.

Od 1 stycznia 2000 roku w wyniku reformy administracyjnej kraju Wojewódzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który podlegał Wojewodzie Małopolskiemu, przekształcił się w Ośrodek Interwencji Kryzysowej, wchodzący w skład systemu pomocy społecznej Gminy Miejskiej Kraków. Ośrodek czynny jest całą dobę we wszystkie dni tygodnia, również w niedziele i święta. - Zdarzają się sytuacje, z którymi nie jesteśmy w stanie sobie sami poradzić wtedy najlepiej zwrócić się o pomoc do specjalisty. A takich zatrudnia nasz Ośrodek – mówił Krzysztof Malec. W krakowskim OIK-u pracują: psychologowie, socjologowie oraz prawnik. Wszyscy pracownicy „merytoryczni” posiadają przeszkolenie z zakresu interwencji kryzysowej. OIK udziela specjalistycznej pomocy psychologicznej dla osób i rodzin w sytuacji: kryzysu rodzinnego, kryzysu małżeńskiego, przemocy domowej, przemocy seksualnej, utraty, żałoby, zagrożenia samobójstwem, wypadków i katastrof, doświadczenia przestępstwa. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, możliwe jest tymczasowe schronienie w hostelu Ośrodka.

Obecni na posiedzeniu goście dopytywali także o pomoc psychologiczną dla byłych żołnierzy, borykających z traumą po misjach wojskowych. Jest to tzw. PTSD (zespół stresu pourazowego). Krzysztof Malec zaznaczył, iż także w tym przypadku każdy, kto zgłosi się do Ośrodka, otrzyma odpowiednią pomoc. Radnego Krzysztofa Durka interesowało, z jakimi problemami boryka się OIK. – Jedyne czego nam brakuje to gabinet lekarza psychiatry. Nie jesteśmy ośrodkiem zdrowia i nie możemy takiego gabinetu mieć. Kiedyś była taka możliwość, jednak zostało zmienione prawo. Zatrudnienie psychiatry pozwoliłoby na szybką konsultację przypadków, a także lekarz miałby możliwość przepisywania recept pacjentom, którzy tego niezbędnie potrzebują – powiedział Krzysztof Malec.

Dyrektor zaznaczył także, że pomoc ośrodka jest bezpłatna i nie obowiązuje żadne skierowanie. Osoby potrzebujące wsparcia mogą je uzyskać, także dzwoniąc pod całodobowy numer interwencyjny: 12 421 92 82. Ponadto ośrodek prowadzi grupy wsparcia i grupy terapeutyczne dla kobiet, a także grupy psychoedukacyjne dla dzieci.