górne tło

Usuwanie azbestu: nabór wniosków na lata 2017-2020

Osoby fizyczne mogą ubiegać się o dotację na usunięcie azbestowych elementów ze swoich posesji. Wydział Kształtowania Środowiska UMK ogłosił wstępny nabór wniosków na lata 2017-2020 na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Termin składania aplikacji upływa 30 sierpnia 2016 roku.

Ogłoszony nabór wniosków jest efektem przystąpienia przez miasto do programu usuwania wyrobów zawierających azbest, który potrwa do 2032 r. Projekt rozpoczęty w 2015 roku skierowany jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i obejmuje świadczenie przez Gminę Miejską Kraków - za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu - usług w zakresie usuwania wyrobów azbestowych z pokrycia dachowego. W latach 2017-2020 – w przypadku pozyskania aplikowanych środków z funduszy Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – przewidziane jest poszerzenie zakresu podmiotowego i rzeczowego świadczonych usług w zakresie usuwania wyrobów azbestowych.

Wstępnym założeniem projektu na lata 2017-2020 jest świadczenie usług w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest:

oraz, że będą obejmować głównie usuwanie wyrobów azbestowych z pokryć dachowych i z elewacji budynków położonych na terenie Miasta Krakowa. Usługi nie będą obejmować zakupu nowych materiałów, które miałyby zastąpić demontowane wyroby zawierające azbest.

Wzór wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Termin składania wniosków to 30 sierpnia 2016 r. 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska pod numerem telefonu 12 616 87 89.