górne tło

Likwidacja pieców: ruszył nabór ofert firm rekomendowanych przez Miasto

15 marca na stronach BIP ukazało się ogłoszenie o naborze ofert na listę rekomendowanych przez Gminę Miejską Kraków firm, realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska w ramach PONE. Sporządzona lista ma pomóc mieszkańcom w wyborze sprawdzonej i rzetelnej oferty wykonania zadania objętego dofinansowaniem.

Przypomnijmy, że głównym celem przyjętej 17 lutego 2016 roku przez Radę Miasta Krakowa nowelizacji uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa było wprowadzenie jeszcze korzystniejszych warunków otrzymania dofinansowania do zadań, które w szczególności przyczyniają się do poprawy jakości powietrza w Krakowie. Uchwała zobowiązała Prezydenta Miasta Krakowa do sporządzenia listy rekomendowanych przez Gminę Miejską Kraków wykonawców, realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. W tym celu powołano Komisję naboru ofert na listę rekomendowanych wykonawców. Sporządzona lista ma pomóc mieszkańcom w wyborze sprawdzonej i rzetelnej oferty wykonania zadania objętego dofinansowaniem. Warto wspomnieć, że wprowadzone uchwałą pozostałe ułatwienia dotyczą przede wszystkim rozliczeń dotacji na wymianę ogrzewania na proekologiczne w sposób bezgotówkowy, uproszczenia wzorów wniosków, w tym rezygnację z wielu załączników, które wpływały na termin rozpatrywania wniosków.

Ogłoszenie o naborze wraz z regulaminem i wszystkimi załącznikami znajduje się tutaj