górne tło

Zaprojektuj logotypy dla miejskich jednostek organizacyjnych

Urząd Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na przygotowanie projektu grupy logotypów dla 7 miejskich jednostek organizacyjnych tj. Zarządu Infrastruktury Sportowej, Zarządu Budynków Komunalnych, Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Zarządu Cmentarzy Komunalnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, Zarządu Zieleni Miejskiej.

Konkurs jest adresowany do wszystkich zainteresowanych osób i podmiotów zamieszkałych/ posiadających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym do studentów, absolwentów oraz pracowników naukowych wyższych uczelni artystycznych. 

Dla zwycięzcy przewidziano nagrodę w wysokości 40 000 złotych (brutto). 

Prace konkursowe można zgłaszać od 10.02.2016 r. do 18.03.2016 r. 

Regulamin konkursu, wraz załącznikami, znajduje się na stronie BIP.