górne tło

System Państwowego Monitoringu Powietrza a aplikacje mobilne

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi rozbieżności w prezentacji wartości wyników stężeń zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na mobilnych aplikacjach oraz na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Krakowa informuje, że żadna z dostępnych aplikacji mobilnych nie została stworzona przez Urząd Miasta Krakowa ani jednostki mu podległe.

Jedynym, w pełni zweryfikowanym źródłem, na którym bazuje UMK, jest system Państwowego Monitoringu Powietrza, którego wyniki pomiarów dostępne są na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie (http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/). Dodatkowo Urząd Miasta Krakowa korzysta z prognozy pogody przygotowywanej codziennie przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Biuro Prasowe Urzędu Miasta Krakowa informuje, że żadna z dostępnych aplikacji mobilnych dotyczących prezentacji wartości wyników stężeń zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, nie została stworzona przez UMK ani jednostki mu podlegle.