górne tło

Niebawem powstanie pierwszy plac zabaw przy Plantach

Kilkumiesięczne negocjacje prowadzone pomiędzy Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie, a Muzeum Archeologicznym zakończyły się dużym sukcesem. Właśnie podpisano umowę na dzierżawę terenu położonego na zapleczu ogrodów muzealnych, należącego do Muzeum w celu utworzenia placu zabaw dla dzieci z wejściem od strony Plant. 

Obie strony zgodnie oświadczają, że ich intencją jest możliwie szybkie przystosowanie terenu do planowanej funkcji. Głównym celem przedsięwzięcia jest wspólna zmiana kolejnego fragmentu miasta. Zgodnie z planem plac zabaw będzie ogólnie dostępny. Warto wspomnieć, że będzie to pierwszy plac zabaw w tym rejonie Krakowa.