górne tło

Bank ofert pracy dla nauczycieli

Informacje o wolnych etatach do tzw. BANKU OFERT PRACY dla nauczycieli zgłaszają dyrektorzy placówek oświatowych za pośrednictwem formularza.

Oferta znajduje się w BANKU OFERT przez czas określany przy wypełnianiu formularza.

Wydział Edukacji UMK prowadzi także BANK KADR NAUCZYCIELI.

Wydział Edukacji nie pośredniczy w zatrudnieniu nauczycieli - udostępnia tylko miejsca na stronie www i w gablotach. W sprawach zatrudnienia należy kontaktować się z dyrektorami szkół i placówek.

ZOBACZ NAJNOWSZE OGŁOSZENIA