górne tło

Mowa – rozmowa - porozumienie. Jak żyć z nastolatkiem2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie rozpoczął realizację projektu pod nazwą Mowa – rozmowa - porozumienie. Jak żyć z nastolatkiem. MOPS otrzymał 55 000 zł dotacji na realizację projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pacy i Polityki Społecznej.

Celem projektu jest wzmocnienie więzi rodzinnych, poprawa komunikacji interpersonalnej w niezawodowych rodzinach zastępczych, wychowujących dzieci w wieku od 12 do 17 lat. Efektem projektu ma być wzmocnienie umiejętności społecznych opiekunów zastępczych, szczególnie w zakresie komunikacji interpersonalnej, wzmocnienie kompetencji wychowawczych opiekunów poprzez nabycie umiejętności efektywnego radzenie sobie w sytuacjach trudnych, budowanie i pielęgnowanie prawidłowych relacji z dziećmi w okresie dojrzewania. Projekt przewiduje zainicjowanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych wychowujących dzieci w okresie dojrzewania, aby rodzice mogli wymieniać się doświadczeniami i wzajemnie się wspierać. Grupa spotykać się będzie ze specjalistami różnych dziedzin, zaplanowano też zorganizowanie spotkania z publiczną osobą, stanowiącą pozytywny wzór dla dorastających osób, która podzieliłaby się  swoimi doświadczeniami w drodze do sukcesów i realizacji marzeń.

Pomyślano również o zapewnieniu profesjonalnych zajęć wyrównawczych dla nastolatków, aby mogli uzupełnić braki edukacyjne. W projekcie ujęto także zorganizowanie biblioteki literatury fachowej dla rodziców zastępczych i dzieci umieszczonych w tych rodzinach.

W programie zaplanowanych warsztatów dla rodziców zastępczych i innych dorosłych członków rodzin zastępczych (w tym rodziców biologicznych) zaplanowano treningi umiejętności rozwiązywania konfliktów i problemów wychowawczych w rodzinie oraz właściwej komunikacji w rodzinie. Zajęcia dla nastolatków przebywających w rodzinach zastępczych oraz dla własnych dzieci rodziców zastępczych będą miały na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz trenowanie komunikacji interpersonalnej. Zaplanowano też zajęcia o charakterze rekreacyjnym, spotkania psychoedukacyjne.

Projekt zakłada również zorganizowanie jednodniowego wyjazdu integracyjno–edukacyjnego, podczas którego zostanie zrealizowany specjalnie przygotowany scenariusz zajęć. Motywem przewodnim będzie pokazanie nastolatkom sensu kierowania się w życiu wartościami, posiadanie autorytetów oraz budowanie samoakceptacji i dobrych relacji z innymi.

Wychowankowie rodzinnej opieki zastępczej,  ze względu na wczesne trudne doświadczenia z dzieciństwa, mają czasem mniejszą wiarę we własne siły i możliwości, trudno jest im sprecyzować własne plany życiowe i konsekwentnie je realizować.

Dzięki udziałowi w projekcie młodzież będzie miała szansę rozbudzić bądź pogłębić samoświadomość,  zredukować lęki i napięcia towarzyszące dorastaniu, przygotować się do dokonywania życiowych wyborów i realizowania ról społecznych. Program ma pomóc w sposób odpowiedzialny spojrzeć na przyszłe, samodzielne, dorosłe życie.

W krakowskich rodzinach zastępczych wychowuje się 254 dzieci w wieku od 15 do 18 lat. W projekcie uczestniczyć będzie 15 rodzin zastępczych.

Projekt będzie realizowany do końca roku 2010. Koszt realizacji projektu wyniesie 68 750 zł.