górne tło

Jubileusz Towarzystwa Naukowego Krakowskiego

9 i 10 grudnia w Polskiej Akademii Umiejętności odbywa się konferencja naukowa z okazji jubileuszu Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. W inauguracji wydarzenia wzięła udział Elżbieta Koterba, Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Rozwoju Miasta.

W tym roku mija 200. rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Jego działalność przypadła na czas zaborów. Warunki zniewolenia, w jakich znalazła się nauka polska, zakłóciły ciągłość rozwoju poszczególnych dyscyplin. Zarazem utrata niepodległości Polski spowodowała, że nauka stała się jednym z ważnych czynników duchowego życia narodu polskiego. Towarzystwo, reprezentujące społeczny ruch naukowy, należało do instytucji ogniskujących działalność badawczą i popularyzatorską, których znaczenie trudno dziś przecenić.

Związane u zarania swej działalności z Uniwersytetem Jagiellońskim, Towarzystwo Naukowe Krakowskie dało w 1872 roku początek Akademii Umiejętności, obecnie Polskiej Akademii Umiejętności. 200 lat po powołaniu TNK obie te instytucje patronują obchodom jubileuszowym. Organizowane we współpracy z Archiwum Nauki PAN i PAU wydarzenia i inicjatywy przypominają o wkładzie Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w rozwój nauki polskiej w szczególnie trudnym dla niej okresie.

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie: www.tnk.krakow.pl/jubileusz