górne tło

Fundusze unijne na ŚDM

Zakup nowoczesnego taboru przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, przebudowa ulic i dróg - to tylko niektóre z zadań, jakie realizuje Kraków w związku z przypadającymi w przyszłym roku Światowymi Dniami Młodzieży. Wszystkie środki na te inwestycje pochodzą z funduszy Unii Europejskiej. O tym, na co jeszcze Miasto przeznaczy środki unijne rozmawiano podczas posiedzenia Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych.

Fundusze unijne, którymi posługuje się Kraków pochodzą ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz „Programu Infrastruktura i Środowisko”. Wśród zadań, które będą realizowane jest miedzy innymi przebudowa przystanku przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Na liście znajdują się także duże inwestycje komunikacyjne, jak budowa linii tramwajowej na Azory, czy budowa trasy Łagiewnickiej. W trakcie procedury konkursowej znajdują się: budowa dróg krajowych w obrębie metropolii, jak ul. Igołomskiej oraz rozbudowa al. 29 Listopada do granic miasta. Również o środki unijne wnioskowało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA, które otrzyma fundusze na rozbudowę sieci ciepłowniczej. Ponadto w zakresie finansowania unijnego znalazło się wiele projektów z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego. Między innymi fundusze unijne zostaną przeznaczone na powstanie Muzeum Historii Podgórza. Fundusze unijne zostaną także przeznaczone na unowocześnienie e-administracji. Radny Adam Kalita apelował, aby część środków przeznaczyć także na promocję miasta związaną z innowacjami.