górne tło

XII spotkanie Forum Nauka-Biznes-Mieszkańcy-Samorząd

4 grudnia 2015 roku o godz. 10:30 w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa odbyło się kolejne spotkanie Krakowskiego Forum pt. "Nasze Miasto - wspólna perspektywa rozwoju".

 

Spotkanie poświęcone było problematyce szerokorozumianych nieruchomości w segmencie biznesowym, ze szczególnym uwzględnieniem wypracowania formuły wymiany informacji na linii Miasto-Biznes.

XII Forum złożone było z trzech sesji:
• I sesja poświęcona została przepływowi informacji między firmami i instytucjami publicznymi, ze wskazaniem na planowanie przestrzenne jako czynnik wpływu na
biznesową działalność sektora;
• II sesja dedykowana była jakości życia w mieście jako czynnikowi wpływającemu na decyzję o lokalizacji biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii działań na rzecz poprawy powietrza oraz komunikacji w tym zakresie z biznesem;
• III sesja stanowiła próbę określenia potrzeb i możliwości w zakresie szeroko pojętych transportu i komunikacji, uwzględniająca kwestie polityki parkingowej Krakowa;

Współorganizatorem spotkania było Aspire – Stowarzyszenie IT i Business Process Services.

Wspólnie twórzmy przyszłość Krakowa, miasta, w którym tradycja przeplata się z nowoczesnością.

Zaproszenie PDF

Invitation PDF

 

Przedstawione prezentacje:

Aspire - communication PDF

Aspire - quality of life PDF

Aspire - transport PDF

Kraków - nowa jakość w komunikacji z biznesem PDF

Kraków - new quality of information exchange PDF

Kraków - transport, komunikacja, parkingi PDF

Kraków - transport, communication, car parks PDF

Kraków - poprawa jakości powietrza PDF

Kraków - air quality  PDF