górne tło

Projekt dla wychowanków rodzin zastępczych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu pt. „Pukam do drzwi dorosłości. Wspieranie rozwoju wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.” Koszt projektu wynosi 27599zł, w tym pozyskana dotacja to 22 000 zł.

Głównym celem projektu jest przygotowanie wychowanków rodzin zastępczych w wieku powyżej 15. roku życia do procesu usamodzielnienia. Dzięki temu wychowankowie rodzin zastępczych będą mieli większe szanse prawidłowo realizować role społeczne w życiu dorosłym.  W projekcie weźmie udział 15 wychowanków rodzin zastępczych w wieku 15-18 lat.

W ramach projektu przewidziano wyjazd o charakterze integracyjno – edukacyjnym. Podczas wyjazdu rozpocznie się cykl warsztatów, według specjalnie przygotowanego scenariusza o wspólnej „wyprawie w dorosłość”. Planuje się zainicjowanie grupy edukacyjno-wspierającej dla wychowanków rodzin zastępczych. Psycholog, pedagog i terapeuta będą prowadzić spotkania, podczas których uczestnicy będą pracować nad osobistym rozwojem. W projekcie zaplanowano spotkanie wychowanków z publiczną osobą, która jest dla nich autorytetem i opowie o swojej drodze do dorosłości.

Pomysłodawcy projektu liczą, że te działania spowodują pogłębienie samoświadomości uczestników w postrzeganiu siebie jako osoby dorosłej, znalezienie i wzmocnienie ich potencjału, ważnego w realizowaniu celów życiowych. Uczestnicy projektu będą mieli szansę zbudować pozytywną samoocenę, nawiązać pomiędzy sobą bliższe kontakty oraz nauczyć się odpowiedzialnie stawiać sobie cele życiowe.