górne tło

Wsparcie dla Centrum Integracji Społecznej

Podczas dzisejszej (18 listopada, środa) sesji radni zapoznają się z projektem uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w 2016 r.

Projekt uchwały przewiduje ustalenie w 2016 r. miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w wysokości 600 zł brutto na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz 600 zł brutto na pracownika Centrum Integracji Społecznej. Będzie ona wyższa o 100 zł od kwot obowiązujących w ostatnich kilku latach. Zwiększenie miesięcznej kwoty dotacji pozwoli m.in. na podniesienie jakości działań realizowanych w ramach Centrum.

Środki finansowe z dotacji przekazanej przez gminę będą stanowić jeden z elementów budżetu CIS, pozwalający sfinansować m.in. wynagrodzenia pracowników, utrzymanie lokalu czy zakup artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć reintegracji zawodowej. W pozostałej części działalność Centrum może być finansowana z dochodów z działalności wytwórczej, handlowej, usługowej oraz działalności wytwórczej w rolnictwie, środków z Unii Europejskiej oraz zasobów instytucji tworzącej Centrum pochodzących ze zbiórek darowizn lub innych źródeł.

Centrum Integracji Społecznej prowadzone jest przez Galicyjską Fundację „Wsparcie, Integracja, Rozwój” w ramach zadania zleconego przez Gminę Miejską Kraków od 01.01.2014 r. Celem działania Centrum jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Działalność CIS finansowana jest ze środków GMK oraz w okresie od VIII 2014 roku do VI 2015 roku ze środków Unii Europejskiej (w ramach projektu „Pora na aktywność”). Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach mogą zgłaszać się do Filii MOPS w Krakowie, właściwej dla miejsca zamieszkania, a osoby bezdomne do Działu Pomocy Bezdomnym przy os. Teatralnym 24.